top of page

Ako reagovať na stalking


Prenasledovanie prináša stalkerovi pocit moc nad vami. Chce akúkoľvek reakciu. Nič nebude považovať za odmietnutie. Vaša reakcia je jeho odmena.


Jedna z otázok prenasledovaných žien je, či majú na stalkera reagovať alebo sa úplne odstrihnúť. Niekedy môžu mať pocit, že keď budú so stalkerom občas komunikovať, udržia ho pod kontrolou, pretože budú môcť zistiť, čo plánuje a budú sa cítiť menej bezmocne. Pocit, že nevedia, čo a kedy stalker plánuje, môže vyvolávať úzkosť a frustráciu. Môžu sa komunikáciou snažiť vyhnúť tomu, aby páchateľ splnil svoje hrozby. Môžu veriť, že keď mu pokojne povedia, aby ich nechal na pokoji, že nie je žiadna šanca na vzťah alebo jeho obnovenie, stalker to konečne pochopí a prestane ich prenasledovať.

Tieto spôsoby riešenia však prinášajú veľa problémov. Na základe skúseností množstva žien, ktoré zažili stalking, ako aj poradkýň, právničiek, právnikov i ďalších ľudí, ktorí prenasledovaným pomáhajú, vieme, že akékoľvek reakcie, dokonca aj negatívne interakcie, sú pre páchateľov posilňujúce a môžu zvýšiť riziko pokračovania prenasledovania a následného násilia. V prípade, že stalker má rozhodnutím súdu uložený zákaz priblížiť sa k žene a akokoľvek ju kontaktovať, každá reakcia ženy a kontakt so stalkerom zvyšujú pravdepodobnosť, že on zákaz priblíženia poruší.

Ďalšie riziko komunikácie so stalkerom spočíva v tom, že mu budete chcieť povedať, čo všetko urobíte, ak neprestane, pretože budete veriť, že ho to odradí od ďalšieho prenasledovania. V takom prípade mu však môžete prezradiť veci, ktoré plánujete urobiť. Páchateľ sa nestiahne, ale, naopak, pokúsi sa vaše kroky vopred sabotovať. Viac o neutralizačných taktikách, ktoré používajú páchatelia stalkingu, keď sú konfrontovaní s následkami svojho správania, sa dozviete tu.


V záujme zvýšenia bezpečnosti vám odporúčame:

 • Napíšte stalkerovi úplne jasne, že si neželáte žiadny kontakt. Túto správu pošlite iba raz! Naozaj iba raz. Zdokumentujte, ako ste ho upozornili, že si neprajete kontakt a že má s prenasledovaním prestať. Túto správu si odložte a požiadajte niekoho blízkeho, aby si ju odložil tiež ako váš dôkaz. Tým ukončite akúkoľvek komunikáciu.

 • Nereagujte a neodpovedajte na žiadne jeho ďalšie správy a pokusy o fyzický kontakt.

 • Snažte sa nedať najavo žiadnu reakciu, keď ho uvidíte; týka sa to aj výrazu tváre a reči tela. Stalker chce vidieť, ako reagujete, aby vedel, že má nad vami moc a kontrolu. Ak zareagujete, on to otočí (pre seba aj pre druhých) tak, že s ním chcete komunikovať. Akýkoľvek kontakt s vami, každá vaša reakcia je pre neho povzbudením.

 • Akýkoľvek stalkerov pokus kontaktovať vás – či už fyzicky, alebo elektronickou cestou, prostredníctvom správ, emailov alebo prostredníctvom proxy stalkerov, t. j. ďalších osôb –, dôsledne zdokumentujte a odložte ako dôkaz. O dôkazoch a dokumentovaní prenasledovania nájdete viac tu.

 • Nikdy stalkerovi nehovorte o svojich plánoch, aj keď dúfate, že ho tým zastavíte. Môžete mu nechtiac prezradiť to, čo potrebuje vedieť, aby presnejšie zacielil svoje taktiky. Existujú oveľa účinnejšie spôsoby, ako mu dať vedieť, že jeho správanie je neprijateľné, obťažujúce a nezákonné.

 • Môžete pristúpiť ku konkrétnym krokom, ktoré prispejú k vášmu bezpečiu a k ukončeniu stalkingu.

 • Na zastavenie stalkingu nemusíte byť sama. Povedzte o tom, čo zažívate, niekomu dôveryhodnému vo svojom okolí.

 • Môžete tiež využiť bezplatnú pomoc ženských organizácií, ktoré sa venujú téme násilia páchaného na ženách, vrátane stalkingu. Jednou z takýchto organizácií je ALEJ.

 • Overte si, či páchateľ, ktorý vás prenasleduje, nespadá do kategórie extrémne nebezpečných typov stalkerov. V takom prípade budete potrebovať bezpečnostný plán, ktorý zohľadní túto skutočnosť.


Zoznámte sa s ďalšími dôležitými informáciami na tomto blogu, ktoré pomôžu zvýšiť vaše bezpečie.


Ak zažívate vy či niekto z vášho okolia násilie zo strany manžela, partnera, bývalého partnera či iného muža alebo sa vás týka problém stalkingu a kyberstalkingu, obráťte sa na nás. Kontaktovať nás môžete prostredníctvom linky 0911 417 778 alebo emailu alejporadenskecentrum@gmail.com. Navštívte aj našu webovú stránku www.alej.eu.


VYKROČTE DO BEZPEČIAComments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
 • Instagram
 • Facebook
 • YouTube
bottom of page