top of page

Čo môžete urobiť pre svoje bezpečie


Ak má bezpečnostný plán fungovať, musí vychádzať z vašej konkrétnej situácie. Pri vyhodnocovaní ohrozenia neminimalizujte ani neznižujte mieru rizika súvisiacu s prenasledovaním.


Plánovanie bezpečia, ktorého výsledkom je váš individuálny bezpečnostný plán, znamená, že budete uvažovať o konkrétnych situáciách a rizikách, ako aj o svojich zraniteľných miestach. Vopred si premyslíte, čo môžete urobiť v ohrozujúcich situáciách – napríklad keď sa stalker nečakane objaví na určitom mieste. Môžete si tak zvážiť ďalšie kroky a pripraviť sa na nebezpečné situácie.

Bezpečnostný plán definuje bezpečnejšie strategické reakcie a konkrétne kroky zamerané na zastavenie stalkingu. Nezaručí vám vždy úplné bezpečie, ale môže ho výrazne zvýšiť. Váš bezpečnostný plán sa bude líšiť od plánu iných žien, pretože musí byť prispôsobený vašim jedinečným životným okolnostiam. Navyše každý stalker môže na strategické kroky prenasledovanej osoby reagovať inak. Preto treba každú časť plánu vyhodnotiť nielen v kontexte situácie, ale aj na základe toho, ako podľa vás stalker na tieto kroky a opatrenia pravdepodobne zareaguje, prípadne ako už zareagoval v minulosti. Bezpečnostný plán má zahŕňať aj vaše okolie – deti, rodinu, domáce zvieratá, priateľov, kolegyne a kolegov v práci a pod.

Dobrý bezpečnostný plán je komplexný a flexibilný. Nielenže vychádza z dôležitých okolností vášho života, ale aj vyberá z viacerých možností tie najvhodnejšie kroky a čo najväčší počet bezpečnostných stratégií. Následne ho možno upraviť vždy, keď nastane nová skutočnosť a keď sa stalkerovo správanie zmení.


Existujú niektoré základné opatrenia, ktoré môžu zvýšiť vaše bezpečie:

 • Vaše bezpečie a bezpečie vašich detí je vždy na prvom mieste. Dôverujte svojim inštinktom, aj keď vám okolie hovorí, že preháňate, a bagatelizuje to, čo zažívate.

 • Majte pri sebe vždy nabitý mobilný telefón. Zapamätajte si aspoň jedno číslo, ktoré môžete použiť v prípade potreby.

 • Vytipujte si bezpečné miesto, kam ísť v situácii, keď sa budete cítiť ohrozená. Môže to byť nielen policajná stanica, ale aj miesto, kde býva vaša rodina alebo priateľka/známi.

 • V prípade fyzického napadnutia zo strany stalkera ostaňte v prostredí, kde sú ďalší ľudia a požiadajte ich o pomoc. Stáva sa, že sa žena stiahne do svojho bytu, kde potom stalker stojí pred dverami alebo si vynucuje vstup dovnútra. Z našich skúseností vyplýva, že polícia ochotnejšie a účinnejšie zasiahne, ak je stalker agresívny na verejnosti. V dome alebo pred bytom majú policajti tendenciu tieto situácie podceňovať a robiť z nich súkromnú vec, ktorú si má žena so stalkerom vyriešiť sama.

 • Povedzte blízkym o svojej situácii a upozornite svojich priateľov, kolegyne a susedov na stalkera – ukážte im jeho fotografie a opíšte auto, ktoré používa. Požiadajte ich, aby vás upozornili alebo zavolali políciu, prípadne zdokumentovali, ak uvidia stalkera vo vašom dome alebo v práci. Ak máte ochranný príkaz, ktorým sa stalkerovi zakazuje kontaktovať vás a približovať sa k vám, povedzte im o tom. Ak to uznáte za vhodné, môžete im dať kópiu, ktorú ukážu privolaným policajtom v prípade, že nebudete doma alebo v práci alebo nebudete chcieť vyjsť z bytu, kým sa tam nachádza stalker.

 • Aj keď vám nie všetci z okolia veria, prípadne spochybňujú to, čo im hovoríte, nájdite niekoho, kto vám bude veriť a komu môžete dôverovať.

 • Jednu kópiu ochranného príkazu majte vždy pri sebe.

 • Požiadajte ľudí zo svojho okolia, aby pod žiadnou zámienkou nikomu neprezrádzali žiadne informácie o vás, ani adresu, ani telefónne číslo a pod.

 • Ak zmeníte bývanie alebo zamestnanie, požiadajte okolie, aby tieto informácie za žiadnych okolností nikomu neprezrádzali. Stalkeri vedia byť veľmi vynaliezaví, môžu sa vydávať napríklad za kuriéra.

 • Svoju novú adresu nemusíte uvádzať ani pri právnych podaniach. Pošta môže byť doručovaná elektronicky vašej právničke/právnikovi, do P. O. Boxu alebo na inú adresu.

 • Nevymazávajte žiadne textové správy, emaily a videozáznamy – poslúžia vám ako dôkazový materiál.

 • Možno budete chcieť zrušiť svoje telefónne číslo. Aspoň dočasne si toto číslo nechajte a majte mobil nabitý, medzitým môžete používať iný telefón. Zaznamenávajte všetky stalkerove telefonáty, resp. pokusy o volania. Niektorí stalkeri sú schopní volať aj 100 – 150 ráz za deň, prípadne posielať obrovské množstvo správ. Urobte si snímky obrazovky tak, aby bolo zrejmé, o aký dátum a čas ide. Ak máte hlasovú schránku, nechajte volania spadnúť do nej a postupne ich archivujte. Je to náročné, ale práve tieto kroky vám pomôžu páchateľa zastaviť.

 • Všetky situácie prenasledovania a pokusy o kontakt zo strany stalkera dokumentujte v tabuľke záznamov o prenasledovaní:

Záznamy prenasledovania_DM_def
.xlsx
Download XLSX • 17KB
 • Nevracajte darčeky a odkazy, ktoré vám stalker poslal. Odložte ich ako dôkaz. Ak by ste mu ich poslali späť, považoval by to za nadviazanie kontaktu.

 • Keď sa necítite bezpečne, neváhajte zavolať políciu. Na základe našich skúseností je však následne vhodnejšie pripraviť podanie trestného oznámenia, prípadne iného dokumentu v pokoji, ideálne v spolupráci s právničkou/právnikom, ktorý sa na túto tému špecializuje, a podať ho na prokuratúru. Je to oveľa lepšie ako tráviť dlhé hodiny na polícii a vypovedať do zápisnice policajtovi, ktorý sa v problematike veľmi pravdepodobne nevyzná. Tiež sa tým znižuje pravdepodobnosť, že váš prípad bezprostredne uzavrú maximálne ako priestupok. Viac o dokazovaní stalkingu a právnej ochrane sa dozviete tu.


Na záver ešte jedno zásadné odporúčanie týkajúce sa kyberstalkingu: Stalker sa môže pokúsiť vás sledovať aj prostredníctvom GPS vo vašich mobilných zariadeniach alebo v aute. Ak meníte svoju rutinu, idete inými trasami ako obvykle alebo na miesta, kam inokedy nechodíte a stalker vás tam aj tak nájde, je to dôvod dať si tieto zariadenia okamžite skontrolovať.

Ak zažívate vy či niekto z vášho okolia násilie zo strany manžela, partnera, bývalého partnera či iného muža alebo sa vás týka problém stalkingu a kyberstalkingu, obráťte sa na nás. Kontaktovať nás môžete prostredníctvom linky 0911 417 778 alebo emailu alejporadenskecentrum@gmail.com. Navštívte aj našu webovú stránku www.alej.eu.


VYKROČTE DO BEZPEČIA



Comentarios

No se pudieron cargar los comentarios
Parece que hubo un problema técnico. Intenta volver a conectarte o actualiza la página.
 • Instagram
 • Facebook
 • YouTube
bottom of page