top of page

Najnebezpečnejšie typy stalkerov

Čím dlhšie stalking trvá a čím je častejší a závažnejší, tým väčšie je riziko, že bude eskalovať, že stalker zaútočí a vážne zasiahne do života ženy. Nárast intenzity býva signálom zvýšeného rizika, že stalker ublíži žene alebo jej blízkym. Eskalácii môže predchádzať zmena situácie, ako napríklad pokus o ukončenie vzťahu alebo jeho ukončenie, rozvodové konanie – súvisiace podania a blížiace sa súdne pojednávania, nový vzťah ženy.


Existuje vysoko rizikové správanie stalkerov, ktoré signalizuje eskaláciu prenasledovania:


 • V prípade, že ste so stalkerom v minulosti mali vzťah a prejavoval vysokú mieru žiarlivosti, majetníckosti a snahy o kontrolu, toto správanie býva spojené so stupňovaním prenasledovania a s násilím. Začiatok prenasledovania a obťažovania môže spôsobiť aj strata spoločenského a pracovného postavenia, odmietnutie. Tieto typy stalkerov budú vnímať prenasledovanie ako možnosť na riešenie situácie, ako aj príležitosť na ovládnutie, zničenie a poníženie ženy.

 • Predchádzajúci alebo súčasný sexuálny nátlak a útoky sú spojené s vyššou pravdepodobnosťou budúceho násilia zo strany stalkera.

 • Zapojenie iných osôb do prenasledovania, obťažovania, vyhrážania sa a napadnutia – tzv. proxy stalking, ohlasuje významné riziko zvýšenia nebezpečenstva. Ak stalker využíva na prenasledovanie aj iné osoby, signalizuje, že urobí všetko preto, aby stalking pokračoval akýmkoľvek spôsobom – napríklad aj po vydaní ochranného príkazu, ktorým sa mu zakazuje priblížiť sa k vám a akokoľvek vás kontaktovať. Proxy stalking je spájaný s vysokou mierou rizika budúceho násilia.

 • Riziko sa zvyšuje, ak má stalker prístup k zbrani a/alebo sa použitím zbrane vyhráža. Hrozba použitia zbrane (môže ísť aj o nôž) pritom nemusí byť explicitne vyslovená. Môže sa zbrane dotýkať počas rozhovoru, spomenúť, aké a koľko zbraní má, položiť zbraň do vašej blízkosti na stôl alebo vás nútiť sa jej dotknúť. Posadnutosť zbraňami signalizuje veľmi vážne nebezpečenstvo. Môže zastrašovať aj tým, že hovorí, ako vás miluje a že ste si súdení a medzitým spomenie zbraň v navonok nesúvisiacom kontexte.

 • Riziko sa môže zvýšiť, ak má stalker problém s duševným zdravím (no iba malá časť stalkerov má takéto problémy).

 • Užívanie návykových látok je taktiež významný rizikový faktor.

 • Ak sa stalker vyhráža vám alebo vašim blízkym ublížením na zdraví a zabitím, ako aj akékoľvek ďalšie závažné vyhrážky sú zásadným rizikovým faktorom. Môže tiež zahŕňať vyhrážky poškodením majetku, vynucovanie rozhovoru pod hrozbou, vyhrážky ublížením domácim zvieratám. Páchatelia násilia na zvieratách sú mimoriadne vysoko rizikoví. Skúsenosti z praxe hovoria o tom, že čím konkrétnejšie a podrobnejšie sú hrozby, tým väčšia je pravdepodobnosť násilia. Zastrašovanie však môže byť aj nepriame, napríklad v podobe gesta alebo pohľadu.

 • Ďalším rizikovým faktorom a varovným signálom je vyhrážanie sa samovraždou a vôbec samovražedné sklony. Častokrát býva samovražda spomínaná ako „možné riešenie“, „posledná možnosť“ a pod., ak žena neurobí, čo stalker požaduje.

 • Pomsta ako motivácia stalkingu (za odmietnutie, ukončenie vzťahu) je červená signálna vlajka. Pri hodnotení rizika je motivácia veľmi podstatným faktorom.

 • Za najnebezpečnejších sa považujú stalkeri – ktorí už boli v minulosti za stalking zatknutí; ktorí majú históriu nedodržiavania ochranných príkazov (ako zákaz priblíženia a kontaktovania); ktorí boli vykázaní zo spoločnej domácnosti a pod. Minulé správanie predpovedá aj to budúce. Ak stalker vás alebo niekoho iného prenasledoval v minulosti, je pravdepodobné, že bude prenasledovať aj v budúcnosti.

 • Ak stalker v súčasnosti vedome porušuje rozhodnutie vydané na vašu ochranu, je to signál, že sa nezaujíma o následky svojho správania. Ide o páchateľa, ktorý môže byť extrémne nebezpečný a recidíva je u neho veľmi pravdepodobná. V takomto prípade nepostačuje na vašu ochranu ani vydanie ochranného príkazu, preto je kľúčové plánovanie bezpečia, ako aj ďalšie účinné opatrenia a včasná pomoc zvonka.


Každý stalker má vlastný vzorec správania a používa rôznu kombináciu taktík. S tým súvisí aj skutočnosť, že veľmi často sa vyššie spomenuté rizikové faktory vyskytujú skôr vo vzájomných kombináciách – napríklad vyhrážky a nenávisť, pomsta ako motivácia a ničenie majetku a mnohé ďalšie.

Kedykoľvek pocítite strach (aj keď možno nie hneď zo začiatku) alebo máte zlý pocit zo stalkerovho správania, je to dostatočný dôvod, aby ste požiadali o pomoc.

Ak zažívate vy či niekto z vášho okolia násilie zo strany manžela, partnera, bývalého partnera či iného muža alebo sa vás týka problém stalkingu a kyberstalkingu, obráťte sa na nás. Kontaktovať nás môžete prostredníctvom linky 0911 417 778 alebo emailu alejporadenskecentrum@gmail.com. Navštívte aj našu webovú stránku www.alej.eu.


VYKROČTE DO BEZPEČIAComments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
 • Instagram
 • Facebook
 • YouTube
bottom of page