top of page

Podporná sieť


Ak zažívate prenasledovanie, budete sa musieť zaoberať svojou bezpečnosťou – krátkodobou alebo aj dlhodobou. To si vyžaduje plánovanie, čo môže znamenať, aj keď len dočasný, predsa vážny, zásah do života.


Naším cieľom je, aby prenasledovanie skončilo okamžite, môže však trvať dlhší čas, kým súd stalkerovi zakáže sa k vám priblížiť a kontaktovať vás. Ako sa dozviete tu, niektorých stalkerov nezastaví ani ochranný príkaz vydaný súdom.

Zvládať prenasledovanie a obťažovanie je náročné. Táto situácia od vás vyžaduje, aby ste boli aktívna, plánovali si bezpečie, pričom sa vaša myseľ k tomuto problému neustále dokola vracia. Je možné, že zmeníte svoj životný štýl a rutinu. Nebudete mať istotu, že keď niekomu poviete o svojej situácii, tak vám uverí a podporí vás. To všetko spôsobuje, že sa môžete cítiť osamelo.

Pamätajte však na to, že so stalkingom by ste sa nikdy nemali vyrovnávať sama. Toto je skutočne to najdôležitejšie a súčasne niečo, čo vám najviac pomôže.

V záujme zvládnutia situácie budete potrebovať svoju podpornú sieť a systém. Je dôležité, aby ste mali okolo seba niekoľkých ľudí, ktorí budú vedieť, čo prežívate; ľudí, ktorým môžete dôverovať a spoľahnúť sa na nich. A keď bude po všetkom, budú vám naďalej oporou pri zotavovaní a návrate do normálneho života. V ideálnom prípade ich nájdete vo svojom okolí.

Aj keď hneď nevyhľadáte organizáciu, ktorá sa špecializuje na pomoc v oblasti násilia páchaného na ženách a ich deťoch, vrátane stalkingu, odporúčame vám aspoň získať čo najviac informácií. Je možné, že v určitej fáze, ak vaše stratégie nepovedú k zastaveniu prenasledovania, budete potrebovať formálnu pomoc zvonka.

Môžete sa obrátiť na organizáciu, ako je naša ALEJ, alebo na inú vo vašom regióne. Nájdete tam podporu, poradenstvo a právnu pomoc. Naše služby sú bezplatné. V rozhovoroch so ženami z týchto organizácií získate nielen neposudzujúci a neodsudzujúci prístup, ale najmä spoločne vyhodnotíte riziká a na tom základe vytvoríte váš individuálny bezpečnostný plán, ktorý môže zásadne zvýšiť mieru vášho bezpečia a znížiť mieru zraniteľnosti. Dostanete tiež odporúčania týkajúce sa získavania a zbierania dôkazov a právnej ochrany, ktoré budú vychádzať z vašej konkrétnej individuálnej situácie, a budete môcť zvážiť, či proti stalkerovi využijete možnosť získania súdneho rozhodnutia o zákaze priblíženia a kontaktu.

Nebojte sa a neostýchajte sa požiadať o pomoc ľudí, ktorí vám môžu pomôcť. Za prenasledovanie nie ste zodpovedná vy, ale výlučne páchateľ.


Ak zažívate vy či niekto z vášho okolia násilie zo strany manžela, partnera, bývalého partnera či iného muža alebo sa vás týka problém stalkingu a kyberstalkingu, obráťte sa na nás. Kontaktovať nás môžete prostredníctvom linky 0911 417 778 alebo emailu alejporadenskecentrum@gmail.com. Navštívte aj našu webovú stránku www.alej.eu.


VYKROČTE DO BEZPEČIAComments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube
bottom of page