top of page

Ako stalkeri ospravedlňujú svoje správanie


Neotváram žiadnu poštu, pokiaľ neviem, kto ju poslal. Mám len mobil a nikdy nedvíham čísla, ktoré nepoznám, iba ak volajú niekoľko ráz a zanechajú správu.


Stalkeri využívajú na racionalizáciu svojho konania pred sebou i svetom viacero tzv. neutralizačných techník. Tieto techniky im umožňujú opakovane prenasledovať svoju obeť, a to aj vtedy, keď boli zo stalkingu či iných trestných činov spojených s prenasledovaním už v minulosti usvedčení. Pokiaľ zažívate stalking, môže vás alebo vaše okolie zaskočiť spôsob, akým páchatelia ospravedlňujú či vysvetľujú svoje správanie. Nedajte sa však pomýliť. Tieto metódy slúžia stalkerom len k tomu, aby mohli pokračovať vo svojom správaní.

Ako poukazuje holandská štúdia zaoberajúca sa recidívou v prípadoch stalkingu, práve odmietanie zodpovednosti za svoje konanie a odmietanie skutočnosti, že niekomu ubližujú, sú dve základné neutralizačné techniky. Ich prostredníctvom stalkeri odmietajú prebrať zodpovednosť za prenasledovanie, ako aj za dôsledky, ktoré z neho vyplývajú. Jedna z verzií reality, ktorú vďaka neutralizačným technikám živia, je, že ku kontaktu s prenasledovanou ženou nedochádzalo zámerne, ale len náhodou. Inou častou taktikou môže byť tvrdenie, že stalking vôbec nebol ich cieľom a že, naopak, práve žena sa snažila o nadviazanie kontaktu, zatiaľ čo stalker iba reagoval na jej podnety. Ako vieme z výskumu i praxe, cez svoje skreslené vnímanie si stalkeri vysvetľujú akýkoľvek kontakt ako povzbudenie – či už neutrálny, alebo negatívny. Niektoré typy stalkerov, u ktorých je prítomná erotománia, sú dokonca presvedčení, že žena ich miluje. Svoje činy ospravedlňujú aj tým, že v skutočnosti chceli nadviazať kontakt s deťmi, nie so ženou. Môže sa tiež stať, že páchateľ obviní ženu, že sa stal obeťou nejakého podvodu z jej strany, a preto sa opätovne pokúša o kontakt s ňou alebo môže dôjsť k tomu, že ju páchateľ obviní zo stalkingu. Ide o tzv. techniku výmeny rolí, keď páchateľ prezentuje seba ako obeť a ženu ako páchateľku.

Okrem popierania zodpovednosti za stalking môže dochádzať aj k popieraniu skutočnosti, že stalkerovo konanie žene ubližuje. Stalker má tendenciu dôsledky svojich činov bagatelizovať a minimalizovať či dokonca úplne popierať a prehliadať. Niektorí stalkeri tvrdia, že ich správanie je motivované láskou a popierajú, že by ich zámerom bolo žene ublížiť. Iní odmietajú fakt, že by ich konanie mohlo mať na ženu negatívny vplyv, teda že jej reálne škodia.

V prípade, že obviníte stalkera z prenasledovania a dáte mu najavo, že si neprajete, aby vás prenasledoval, s veľkou pravdepodobnosťou použije kombináciu týchto techník. Ich prostredníctvom si bude ospravedlňovať a racionalizovať svoje správanie, čo mu umožní so stalkingom ďalej pokračovať, a to bez toho, aby cítil vinu či iné zábrany. No na druhej strane s týmito technikami môžete vopred počítať aj vy a zahrnúť ich do plánovania vlastných stratégií na zaistenie bezpečia.


Ak zažívate vy či niekto z vášho okolia násilie zo strany manžela, partnera, bývalého partnera či iného muža alebo sa vás týka problém stalkingu a kyberstalkingu, obráťte sa na nás. Kontaktovať nás môžete prostredníctvom linky 0911 417 778 alebo emailu alejporadenskecentrum@gmail.com. Navštívte aj našu webovú stránku www.alej.eu.


VYKROČTE DO BEZPEČIA  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube
bottom of page