top of page

Ako stalkeri ospravedlňujú svoje správanie


Neotváram žiadnu poštu, pokiaľ neviem, kto ju poslal. Mám len mobil a nikdy nedvíham čísla, ktoré nepoznám, iba ak volajú niekoľko ráz a zanechajú správu.


Stalkeri využívajú na racionalizáciu svojho konania pred sebou i svetom viacero tzv. neutralizačných techník. Tieto techniky im umožňujú opakovane prenasledovať svoju obeť, a to aj vtedy, keď boli zo stalkingu či iných trestných činov spojených s prenasledovaním už v minulosti usvedčení. Pokiaľ zažívate stalking, môže vás alebo vaše okolie zaskočiť spôsob, akým páchatelia ospravedlňujú či vysvetľujú svoje správanie. Nedajte sa však pomýliť. Tieto metódy slúžia stalkerom len k tomu, aby mohli pokračovať vo svojom správaní.

Ako poukazuje holandská štúdia zaoberajúca sa recidívou v prípadoch stalkingu, práve odmietanie zodpovednosti za svoje konanie a odmietanie skutočnosti, že niekomu ubližujú, sú dve základné neutralizačné techniky. Ich prostredníctvom stalkeri odmietajú prebrať zodpovednosť za prenasledovanie, ako aj za dôsledky, ktoré z neho vyplývajú. Jedna z verzií reality, ktorú vďaka neutralizačným technikám živia, je, že ku kontaktu s prenasledovanou ženou nedochádzalo zámerne, ale len náhodou. Inou častou taktikou môže byť tvrdenie, že stalking vôbec nebol ich cieľom a že, naopak, práve žena sa snažila o nadviazanie kontaktu, zatiaľ čo stalker iba reagoval na jej podnety. Ako vieme z výskumu i praxe, cez svoje skreslené vnímanie si stalkeri vysvetľujú akýkoľvek kontakt ako povzbudenie – či už neutrálny, alebo negatívny. Niektoré typy stalkerov, u ktorých je prítomná erotománia, sú dokonca presvedčení, že žena ich miluje. Svoje činy ospravedlňujú aj tým, že v skutočnosti chceli nadviazať kontakt s deťmi, nie so ženou. Môže sa tiež stať, že páchateľ obviní ženu, že sa stal obeťou nejakého podvodu z jej strany, a preto sa opätovne pokúša o kontakt s ňou alebo môže dôjsť k tomu, že ju páchateľ obviní zo stalkingu. Ide o tzv. techniku výmeny rolí, keď páchateľ prezentuje seba ako obeť a ženu ako páchateľku.

Okrem popierania zodpovednosti za stalking môže dochádzať aj k popieraniu skutočnosti, že stalkerovo konanie žene ubližuje. Stalker má tendenciu dôsledky svojich činov bagatelizovať a minimalizovať či dokonca úplne popierať a prehliadať. Niektorí stalkeri tvrdia, že ich správanie je motivované láskou a popierajú, že by ich zámerom bolo žene ublížiť. Iní odmietajú fakt, že by ich konanie mohlo mať na ženu negatívny vplyv, teda že jej reálne škodia.

V prípade, že obviníte stalkera z prenasledovania a dáte mu najavo, že si neprajete, aby vás prenasledoval, s veľkou pravdepodobnosťou použije kombináciu týchto techník. Ich prostredníctvom si bude ospravedlňovať a racionalizovať svoje správanie, čo mu umožní so stalkingom ďalej pokračovať, a to bez toho, aby cítil vinu či iné zábrany. No na druhej strane s týmito technikami môžete vopred počítať aj vy a zahrnúť ich do plánovania vlastných stratégií na zaistenie bezpečia.


Ak zažívate vy či niekto z vášho okolia násilie zo strany manžela, partnera, bývalého partnera či iného muža alebo sa vás týka problém stalkingu a kyberstalkingu, obráťte sa na nás. Kontaktovať nás môžete prostredníctvom linky 0911 417 778 alebo emailu alejporadenskecentrum@gmail.com. Navštívte aj našu webovú stránku www.alej.eu.


VYKROČTE DO BEZPEČIAOpmerkingen

Opmerkingen zijn niet geladen
Het lijkt erop dat er een technisch probleem is opgetreden. Probeer nogmaals verbinding te maken of de pagina te vernieuwen.
  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube
bottom of page