top of page

Včasný zásah proti stalkingu je kľúčový


Za stalking a je ukončenie je vždy zodpovedný výlučne páchateľ, ale neváhajte požiadať o pomoc.


Ak sa na stalking budeme pozerať ako na jednotlivé, navzájom oddelené incidenty, môžu niekedy vyzerať neškodne. Jednotlivé udalosti však spolu vytvárajú vzorec a časom spôsobujú trvalejšie následky v podobe stresu, strachu, úzkosti až traumy. Z uvedených dôvodov musíme vždy vidieť celkový obraz situácie a rozsah prenasledovania, ako aj porozumieť jeho priebehu a kontextu.


Pre stalking sú charakteristické tieto tri znaky:

  • súvisiace správanie je zámerné;

  • spôsobuje odôvodnený strach, obavy o bezpečie, ako aj ďalšie emocionálne utrpenie a zhoršuje kvalitu života prenasledovanej osoby;

  • je nežiaduci.


Za násilie, teda aj za prenasledovanie, je vždy zodpovedný páchateľ, preto od neho treba vyžadovať, aby sa ho prestal dopúšťať. Napriek tomu sa však snahy o prevenciu či zvýšenie bezpečia často uchyľujú k „zvyšovaniu povedomia“ o násilí u žien, ktoré ho zažívajú. Vzniká tak predstava, že ony sú (spolu)zodpovedné za činy páchateľov. Takýto prístup sa skrýva aj za zdanlivo neškodnými radami typu „Neparkujte na opustených miestach“ či „Vyhýbajte sa tmavým uličkám“.

Na rozdiel od uvedeného prístupu, ktorý prenáša zodpovednosť za ukončenie násilia na ženy, sa naša organizácia ALEJ zameriava na identifikovanie situácií a faktorov, ktoré zvyšujú mieru zraniteľnosti žien – ako izolácia, obmedzené zdroje, bývanie neposkytujúce bezpečie, nedostatok informácií o bezpečnostných opatreniach, nútený kontakt so stalkerom a dostupnosť ženy napríklad z dôvodu styku s deťmi alebo na spoločnom pracovisku. Zároveň ide aj o zraniteľnosť blízkych ľudí z okolia prenasledovanej osoby, pričom zraniteľnosť ženy zároveň zvyšuje nedostatočná podpora a ochrana zo strany okolia, ako aj nedostatočná vymožiteľnosť ochrany a spravodlivosti.

Naším cieľom je zabezpečiť dostatok informácií na zvýšenie bezpečia žien, zastavenie prenasledovania a na dosiahnutie spravodlivosti, a to tak pre prenasledované ženy a ich okolie, ako aj pre všetkých zainteresovaných do podpory a ochrany žien zažívajúcich akékoľvek násilie a prenasledovanie. Za najdôležitejšie považujeme, aby ženy a ich okolie vedeli identifikovať prenasledovanie a jeho rôzne formy a vzorce, aby poznali efektívne bezpečnostné stratégie a aby vedeli, že stalking je trestný čin, zákon je na ich strane a kde nájdu pomoc a podporu.


Naša kampaň na zvyšovanie povedomia o stalkingu je určená najmä okoliu prenasledovaných žien, širokej verejnosti a všetkým, ktorí im majú poskytovať pomoc. Z výskumov a najlepšej praxe v zahraničí, ako aj z vlastnej praxe v ALEJI vieme, že kľúčové sú skoré reakcie na stalking, teda včasná intervencia a prevencia. V praxi si to vyžaduje proaktívny, nie reaktívny prístup, čo znamená, že sa v žiadnom prípade nesmie čakať, až kým nedôjde k trestnému činu. Polícia, prokuratúra i súdy musia zasahovať včas. Realita je však iná.

Prenasledované osoby niekedy nevedia, či majú počkať s vyhľadaním pomoci, kým nezhromaždia dostatočné množstvo dôkazov o prenasledovaní a obťažovaní, prípadne kým nedôjde k fyzickému napadnutiu. Prispieva k tomu aj postoj polície, keď im hovoria, že sa vlastne nič nestalo a nech prídu, keď im stalker niečo urobí. V prípade stalkingu však platí, že je na mieste pomoc vyhľadať čo najskôr. Ak sa žena obráti na ženskú organizáciu, ktorá pomáha ženám zažívajúcim násilie, môžu jej pomôcť vytvoriť efektívny bezpečnostný plán, poskytnúť mnoho užitočných informácií, vrátane informácií o možnostiach právnej ochrany.

Stalkeri neustále vymýšľajú a využívajú širokú škálu rôznych taktík, preto nie je možné zostaviť ich vyčerpávajúci zoznam. Keďže páchateľ postupuje premyslene, aj vy potrebujete fungujúcu stratégiu a bezpečnostný plán s konečným cieľom zastaviť prenasledovanie a obťažovanie. Stalkeri môžu navyše zapojiť do prenasledovania ďalších ľudí, tzv. proxy stalkerov. Aj v takej situácii potrebujete vedieť, čo robiť.

Prenasledovanie je nepredvídateľné a nebezpečné. Situácie, motívy prenasledovania a okolnosti v živote prenasledovaných žien môžu byť veľmi rozdielne. Neexistuje záruka, že to, čo funguje u jednej ženy, bude fungovať aj u druhej, preto je najmä v prípadoch pretrvávajúceho prenasledovania potrebný individuálny prístup.

Ak zažívate prenasledovanie, určite si kladiete množstvo otázok ako napríklad:

Mám reagovať?

Mám s ním úplne prerušiť kontakt?

Čo keď ho to vyprovokuje ešte viac?

Čo keď to neprestane?

Čo keď mi nikto neuverí?

Čo keď si to len namýšľam?

Čo keď to ohrozí moju prácu?

Čo keď ublíži niekomu z mojich blízkych?

Čo mám urobiť s odkazmi a darčekmi, ktoré mi posiela?

Ako dokážem, že ma prenasleduje a obťažuje?


Odpovede na tieto otázky nájdete v textoch na našom blogu. Ak nenájdete odpovede na všetky svoje otázky, môže to mať dôvod. Mnoho informácií poskytujeme totiž len pri individuálnom poradenstve, aby sme neprispievali k rozšíreniu taktík páchateľov prenasledovania.


Ak zažívate vy či niekto z vášho okolia násilie zo strany manžela, partnera, bývalého partnera či iného muža alebo sa vás týka problém stalkingu a kyberstalkingu, obráťte sa na nás. Kontaktovať nás môžete prostredníctvom linky 0911 417 778 alebo emailu alejporadenskecentrum@gmail.com. Navštívte aj našu webovú stránku www.alej.eu.


VYKROČTE DO BEZPEČIAComentarios

No se pudieron cargar los comentarios
Parece que hubo un problema técnico. Intenta volver a conectarte o actualiza la página.
  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube
bottom of page