top of page

Dynamika stalkingu


Bývalí partneri sú ako stalkeri nebezpečnejší.


Stalking obvykle neprebieha v stále rovnakej podobe a rozsahu, ale postupom času sa mení. Keď ženy hovoria o svojich skúsenostiach, uvádzajú napríklad, že niekedy po eskalácii stalking načas ustal, no potom ich stalker znova začal prenasledovať, pričom zmenil alebo pridal taktiky, objavil sa na inom mieste a pod.

Súčasťou dynamiky stalkingu je aj interakcia medzi prenasledovanou osobou a páchateľom. Príkladom interakcie je situácia, keď žena jasne odmietne stalkerovo správanie ako nežiaduce a neprijateľné, prípadne oznámi stalking priamo polícii. Stalkeri sa v takýchto situáciách veľmi často snažia navonok správať tak, aby vzbudili dojem, že ich správanie nie je zámerné. Používajú na to rôzne neutralizačné techniky, o ktorých sa viac dozviete tu. Obviňujú ženu, že to ona prenasleduje ich, ona ich kontaktovala, že ide o náhodu alebo nehodu, popierajú, že jej spôsobili ujmu.

Niekedy si stalker ženu vyhliadne a zistí si o nej vopred rôzne informácie – doslova si ju prelustruje a potom inscenuje zdanlivo spontánne zoznámenie. Ženy si však túto skutočnosť častokrát uvedomia až spätne.

Prenasledovanie zo strany bývalých partnerov má odlišnú dynamiku, než keď ide o cudzích ľudí. Ako stalkeri sú nebezpečnejší, násilnejší, väčšmi zasahujú do života prenasledovanej osoby, je u nich pravdepodobnejšia recidíva, ako aj to, že porušia rozhodnutie súdu vydané na ochranu ženy a jej blízkych. Už odísť od takéhoto partnera je veľmi náročné. Ženy sa o to obvykle pokúšajú opakovane, pretože odchod je nebezpečný a partner ich snahu extrémne kontroluje a sabotuje.

Dynamickej povahe stalkingu najlepšie porozumieme vtedy, keď sa zameriame na jeho tri charakteristiky:

  • trvanie,

  • frekvencia,

  • intenzita.


Trvanie stalkingu

Stalking môže trvať niekoľko dní, týždňov až rokov. Rôzne výskumy udávajú, že priemerná dĺžka prenasledovania zo strany bývalého alebo odmietnutého partnera sú dva roky. Čím dlhšie stalking trvá, tým väčší stres spôsobuje prenasledovanej žene a negatívnejšie zasahuje všetky oblasti jej života.


Frekvencia stalkingu

Ďalšou dôležitou charakteristikou prenasledovania je skutočnosť, ako často k stalkingu v rôznych podobách dochádza: priamo fyzickým prenasledovaním, snahou o priblíženie a kontakt alebo zasahovaním do života ženy, a to buď zo strany stalkera, alebo prostredníctvom ďalších osôb – tzv. proxy stalkerov. Zapojenie proxy stalkerov môže výrazne zvýšiť frekvenciu prenasledovania a obťažovania. V prípade vyššej frekvencie sa zvyšuje riziko násilia a celkového ohrozenia prenasledovanej ženy. Častosť výskytu súvisí aj s mierou zraniteľnosti a dostupnosti ženy pre stalkera, teda so situáciami, keď sa mu nemôže vyhnúť (odovzdávanie spoločných detí, súdne pojednávania, spoločný zamestnávateľ alebo bydlisko a pod.).


Intenzita stalkingu

Pri charakterizovaní konkrétneho prípadu prenasledovania sledujeme aj to, aké množstvo taktík a na koľkých miestach páchateľ používa. Stalkeri sa obvykle nezameriavajú len na jedno miesto a zapájajú viacero taktík aj ich rôzne kombinácie. Bývalí partneri používajú pri prenasledovaní viac taktík než cudzí páchatelia.


Stalking často eskaluje, dochádza teda k zvýšeniu frekvencie a/alebo intenzity prenasledovania, obťažovania, vyhrážok a ich naplnenia, vrátane vyhrážok násilím. Stalker sa môže stávať čoraz drzejším, čoraz viac sa približovať, častejšie sa vyskytovať v blízkosti prenasledovanej ženy, posielať jej viac správ, porušiť ochranný príkaz a pod., čo u nej stupňuje stres a strach.

Ak zažívate vy či niekto z vášho okolia násilie zo strany manžela, partnera, bývalého partnera či iného muža alebo sa vás týka problém stalkingu a kyberstalkingu, obráťte sa na nás. Kontaktovať nás môžete prostredníctvom linky 0911 417 778 alebo emailu alejporadenskecentrum@gmail.com. Navštívte aj našu webovú stránku www.alej.eu.


VYKROČTE DO BEZPEČIAComments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube
bottom of page