top of page

Stalking môže zažívať aj niekto vo vašom okolí


Stalking môže byť desivý a získať podporu okolia môže byť ťažké.


Ako priateľka, priateľ, kolegyňa či známa môžete mať pocit, že sa nedá nič urobiť, existuje však veľa spôsobov, ako prenasledovanej osobe pomôcť.

Môžete sa ocitnúť v situácií, keď sa vám kamarátka, kolegyňa či známa zdôverí, že ju niekto prenasleduje – chodí za ňou do práce, postáva pred jej domom alebo sa často objavuje na miestach, kam vaša kamarátka chodieva. Prenasledovaná osoba sa zrejme cíti vystrašene či zmätene.


Čo môžete urobiť:

  • Opýtajte sa jej, ako môžete pomôcť. Poskytnite jej podporu, snažte sa počúvať, nehodnotiť a nepodceňovať problém, s ktorým sa na vás obrátila.

  • V žiadnom prípade ju neobviňujte. Za násilie je vždy zodpovedný výlučne ten, kto ho pácha.

  • Porozmýšľajte spolu s ňou nad zoznamom ľudí, s ktorými môže o prenasledovaní hovoriť. Môžete jej pomôcť, keď sa rozhodne povedať o prenasledovaní, či už priateľskému okruhu, alebo rodine, a upozorniť ich, čo majú robiť v prípade, že sa stalker objaví. Je dôležité, aby mu nedávali žiadne informácie o tom, kde sa nachádza prenasledovaná osoba, ani si nedali vnútiť rolu sprostredkovateľa. Keďže stalker sa môže pokúsiť získať informácie od ničnetušiacich známych alebo od rodiny, určite treba upozorniť okolie prenasledovanej osoby na to, čo sa deje.

  • Môžete sa s ňou tiež poradiť o tom, ako zbierať dôkazy o stalkingu – fotografie, videá, SMS správy, odkazy a podobne. Upozornite ju, že je dôležité, aby si všetko dôsledne zaznamenávala – tu nájdete praktickú tabuľku, v ktorej sa dozviete, čo všetko treba evidovať .

Záznamy prenasledovania_DM_def
.xlsx
Download XLSX • 17KB
  • V prípade, že sa rozhodne zmeniť svoju každodennú rutinu, aby sa stalkerovi vyhla, jej môžete pomôcť pri plánovaní. To by však nemal byť bežný či jediný krok, aby nedošlo k narušeniu jej bežného životnému rytmu tým, že sa bude prispôsobovať páchateľovi. Môžete jej tiež ponúknuť sprevádzanie na niektoré spoločné aktivity, ako je napríklad návšteva posilňovne.


Každý prípad stalkingu je iný. Môžete priateľku či známu povzbudiť, aby vyhľadala odbornú pomoc. Jednou z organizácií, ktorá sa venuje problematike stalkingu, kyberstalkingu, ako aj iných foriem násilia, je poradenské centrum ALEJ. Dajte priateľke či známej kontakt a povedzte jej, že existuje takáto organizácia. Nenúťte ju však, aby urobila akýkoľvek krok, ktorý sama ešte nechce spraviť. Dajte jej dostatok času na to, aby sa na nás obrátila. Nerozhodujte za ňu, nechajte ju, aby sa rozhodla sama.

Ak zažívate vy či niekto z vášho okolia násilie zo strany manžela, partnera, bývalého partnera či iného muža alebo sa vás týka problém stalkingu a kyberstalkingu, obráťte sa na nás. Kontaktovať nás môžete prostredníctvom linky 0911 417 778 alebo emailu alejporadenskecentrum@gmail.com. Navštívte aj našu webovú stránku www.alej.eu.


VYKROČTE DO BEZPEČIAComentários

Não foi possível carregar comentários
Parece que houve um problema técnico. Tente reconectar ou atualizar a página.
  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube
bottom of page