top of page

Ako môže stalking poznamenať život ženy


Stále si pamätám, ako som noc čo noc celé hodiny len ležala v posteli. Nemohla som zaspať. Dostala som od doktorky lieky na spanie, no aj tak som bola stále hore, pretože každý zvuk, ktorý som začula, ma vystrašil.


Vo svojej poradenskej praxi sa opakovane presviedčame, že stalking má výrazne negatívny vplyv tak na psychické, ako aj na fyzické zdravie prenasledovaných žien. Ženy a dievčatá, ktoré zažívajú stalking, sa neustále stretávajú s dôkazmi o tom, že nemajú kontrolu nad vlastným životom. Túto kontrolu má niekto iný – stalker, ktorý sa vytrvalo snaží narúšať ich psychickú integritu a ovplyvňuje svojím správaním, ako sa ženy cítia a ako konajú v snahe ochrániť sa či stalking zastaviť. Stalker je nepredvídateľný v tom, kedy a kde sa objaví, prípadne čo urobí. Úmyselné, opakované a dlhodobé neželané prieniky do života prenasledovanej ženy vyvolávajú u nej pocit neustáleho nebezpečenstva či pohotovosti, aj keď stalker práve nie je nablízku. Súčasne stalkerovo správanie nemá pre ženu racionálne vysvetlenie: zvyčajne nechápe, prečo sa jej deje to, čo sa deje, a to robí z prenasledovania ešte silnejší stresor.

Stalking je potenciálne traumatizujúci zážitok[1] s rizikom rozvoja posttraumatickej stresovej poruchy (PTSD). Psychické zdravie žien, ktoré zakúsili stalking, sa štatisticky ukazuje ako významne horšie než zdravie osôb z bežnej populácie bez skúsenosti so stalkingom. Okrem celkovej psychickej nepohody sa častejšie vyskytuje najmä úzkosť a depresia. Závažnosť stalkingu, napríklad vzhľadom na jeho trvanie alebo frekvenciu, sa javí ako faktor zvyšujúci pravdepodobnosť vzniku depresie. K ďalším negatívnym dôsledkom stalkingu môžu patriť nechutenstvo, problémy so spánkom či psychosomatické zdravotné problémy.

V situácii, keď je žena prenasledovaná, môže byť pre ňu veľmi náročné sa sústrediť, čo ovplyvňuje aj možnosť podávať stabilný pracovný výkon, venovať sa starostlivosti o deti alebo angažovať sa v rôznych oblastiach života. Koncentrácia môže byť počas dňa narušovaná zacyklenými či zaplavujúcimi myšlienkami, obavami, spomienkami, flešbekmi. V noci zas môžu prichádzať nočné mory. Stalking znemožňuje žene normálne fungovať a výrazne znižuje kvalitu jej života.


O negatívnom vplyve stalkingu môžeme hovoriť vo viacerých rovinách. Okrem dôsledkov pre psychickú a fyzickú pohodu žien, má aj sociálny a finančný dopad.

Ak zažívate vy či niekto z vášho okolia násilie zo strany manžela, partnera, bývalého partnera či iného muža alebo sa vás týka problém stalkingu a kyberstalkingu, obráťte sa na nás. Kontaktovať nás môžete prostredníctvom linky 0911 417 778 alebo emailu alejporadenskecentrum@gmail.com. Navštívte aj našu webovú stránku www.alej.eu.


VYKROČTE DO BEZPEČIA


[1] Dreßing, H. – Gass, P. – Schultz, K. – Kuehner, C. 2020. The prevalence and effects of stalking – a replication study. Dtsch Arztebl Int., 117, 347–53. https://doi.org/10.3238/arztebl.2020.0347コメント

コメントが読み込まれませんでした。
技術的な問題があったようです。お手数ですが、再度接続するか、ページを再読み込みしてださい。
  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube
bottom of page