top of page

Technologická bezpečnosť a ochrana pred kyberstalkingom

Kyberstalking a jeho ničivý dosah bude v budúcnosti pre spoločnosť čoraz väčšou výzvou.


Všadeprítomnosť, zdieľanie a zbiehanie obsahu v digitálnych médiách umožňujú páchateľom zvyšovať kontrolu nad životmi žien a dievčat aj bez fyzickej prítomnosti a tak rozširovať sféru kontroly poza hranice fyzického priestoru. Kybernetické prenasledovanie nie je brzdené ani geografickou vzdialenosťou, ani plánovaním. Skrátka, páchateľ sa ani nemusí zdvihnúť zo stoličky a niekam chodiť a aj tak môže spôsobiť mnohopočetnú a nezvratnú ujmu prenasledovanej osobe. 

Ženy, ktoré zažili násilie alebo ich ohrozuje násilník, môžu využiť online nástroje na lepšie zaistenie svojho súkromia a bezpečia. Rôzne online fóra môžu podporiť ich emocionálne a psychologické zotavenie či zmenšiť pocit bezmocnosti. Vďaka nim môžu byť súčasťou online skupín žien, ktoré majú rovnaké alebo podobné skúsenosti. 

Prístup k počítaču a do online prostredia má na jednej strane ochranný účinok, ženám zažívajúcim násilie dáva možnosť vyhľadať podporné osoby, ktoré im poskytnú informácie a rady. Napríklad pre ženy, ktoré sa partner snaží rôznymi spôsobmi kontrolovať, môže byť mobilné zariadenie jediným spojením s vonkajším svetom – s rodinou, priateľkami a známymi, čím zmierňuje ich izoláciu. Na druhej strane rovnaká technológia, ktorá poskytuje ľahký prístup k informáciám, umožňuje páchateľom monitorovať alebo obťažovať svoje partnerky, bývalé partnerky, prípadne ženy, ktoré ich odmietli.

V situáciách násilia sú ženy motivované uchovávať tajomstvá nielen o tom, kde sa momentálne nachádzajú a ako fungujú, ale aj o tom, akými stratégiami bojujú proti kyberstalkingu, kde hľadajú pomoc a podporu, akým spôsobom chcú ukončiť násilný vzťah alebo kedy, ako a kam chcú odísť od násilného partnera. Ak páchateľ odhalí ich plány a aktivity, môžu byť vystavené riziku jeho odvety (v podobe fyzickej a psychickej ujmy), pričom ich obavy o bezpečie môžu odradiť od opustenia násilného partnera. 


Online nástroje, ktoré používajú ženy, keď chcú opustiť násilníka


Vytváranie novej online identity alebo skrývanie starej identity. 

Obmedzovanie prítomnosti na internete a pri používaní technológií. Dobrým príkladom je stratégia žien, ktoré radšej používajú na plánovanie kalendár v papierovej podobe, pretože sa obávajú, že by si násilný partner mohol zistiť ich plány a denné aktivity.


Kontrolu online bezpečnosti zvyšuje

 • utajovanie polohy; 

 • blokovanie kontaktu s páchateľom; 

 • posilnenie nastavení ochrany súkromia; 

 • obmedzenie zverejňovaného obsahu; 

 • zmeny v digitálnych zariadeniach;

 • vytvorenie anonymných emailových účtov na ochranu identity;

 • zbavenie sa doteraz používaného mobilu; 

 • obstaranie si nového mobilného telefónu pod iným menom, ktoré páchateľ nepozná;

 • zmena poskytovateľa mobilných a internetových služieb; 

 • vypnutie sledovania polohy (GPS) a wi-fi;

 • kontrola už nainštalovaných aplikácií;

 • zabezpečenie počítača a mobilu pred „spywarom“, ktorým možno monitorovať ich používanie;

 • ochrana monitorov na zariadeniach detí, aby sa zabránilo sledovaniu domácnosti na diaľku.


Na blokovanie násilníka sa používajú: 

 • inštalácia identifikátora volajúceho alebo blokovanie hovorov s cieľom zabrániť mu nadviazať kontakt; 

 • výmena alebo inštalácia nových bezpečnostných systémov;

 • inštalácia softvéru, ktorý varuje, keď sa niekto pokúša nabúrať do účtov;

 • posilnenie nastavení ochrany súkromia;

 • používanie nastavení ochrany súkromia na Facebooku (aj na iných sociálnych sieťach a pod.) – obmedzenie väčšej časti profilu len na priateľov; 

 • blokovanie určitých osôb;

 • obmedzenie prezerania profilu pre zvolené osoby.


Bezpečie a súkromie pri používaní cudzích zariadení zaisťuje:

 • používanie súkromného prehliadania; 

 • účinná kontrola digitálnej stopy (napr. vymazávaním obsahu);

 • vytváranie osobného priestoru prostredníctvom nejednoznačnosti v interakciách, t. j. pripúšťanie viacerých interpretácií, vyhýbanie sa konfliktom, platí tak pre komunikáciu, ako aj pre informácie.


Dôležité je obmedzenie zverejňovania akýchkoľvek osobných informácií online (ako osobné údaje, osobné a rodinné fotografie, informácie o Google účte a pod.), čo znamená:

 • definitívne alebo dočasne zrušiť niektoré z online účtov,

 • vymazávať obsah a históriu aktivít. 


Ak zažívate vy či niekto z vášho okolia násilie zo strany manžela, partnera, bývalého partnera či iného muža alebo sa vás týka problém stalkingu a kyberstalkingu, obráťte sa na nás. Kontaktovať nás môžete prostredníctvom linky 0911 417 778  alebo emailu alejporadenskecentrum@gmail.com

Navštívte aj naše webové stránky www.alej.eu a www.vykroctedobezpecia.sk.


VYKROČTE DO BEZPEČIA

コメント

コメントが読み込まれませんでした。
技術的な問題があったようです。お手数ですが、再度接続するか、ページを再読み込みしてださい。
 • Instagram
 • Facebook
 • YouTube
bottom of page