top of page

Stalking sa netýka len známych žien

Vždy som sa musela obzerať, aby som zistila, či tam nie je. Bola som neustále posadnutá pocitom, že sa ukáže a bude tu.


Za stalking (nebezpečné prenasledovanie) je považované opakované nežiaduce správanie jednej osoby voči druhej. Môže mať podobu sledovania, fyzického obťažovania a kontaktovania cez ďalšie osoby. Môže vyústiť do fyzického alebo sexuálneho útoku.

Možno vám napadne, že s takýmto správaním sa stretávajú iba celebrity. Pozrime sa, ako to v skutočnosti je. Pomôže nám aj pohľad do histórie.

Samotné slovo „stalk“ vo význame sledovania, kradmého prenasledovania, sa objavilo na konci 80. rokov minulého storočia v súvislosti s vraždou mladej americkej herečky Rebeccy Shaeffer. Vtedy bolo použité v súvislosti s prenasledovaním známych osobností. Až v nasledujúcom desaťročí sa význam slova postupne rozšíril na konanie osôb, ktoré obťažujú a prenasledujú svoje bývalé partnerky a partnerov. Stalking prestal byť spájaný výlučne s prenasledovaním verejne známych a populárnych osobností, s čím pôvodne súviselo aj vykresľovanie páchateľov ako osôb s psychickou poruchou. Začal sa vnímať ako problém, ktorý sa týka žien všeobecne a je formou rodovo podmieneného násilia na ženách.

Aktuálne výskumy potvrdzujú, že terčom stalkingu sa častejšie ako verejne známe osobnosti stávajú bežné ženy. Medzi páchateľmi dominujú muži a nebezpečné prenasledovanie zažívajú najmä ženy.

Chápanie stalkingu sa tak priblížilo skúsenosti, s ktorou sa môže stretnúť každá žena. Nebezpečné prenasledovanie sa stalo trestným činom, ktorý je definovaný nielen prostredníctvom aktivity páchateľa, ale aj prostredníctvom reakcie osoby, ktorá prenasledovanie zažíva. Jej vnímanie a strach (subjektívne pociťovaná ujma) menia páchateľovo naliehanie, ktoré by sa mohlo v inom kontexte javiť ako spoločensky prijateľné, na stresujúce, hrozivé a trestné.


Ak zažívate vy či niekto z vášho okolia násilie zo strany manžela, partnera, bývalého partnera či iného muža alebo sa vás týka problém stalkingu a kyberstalkingu, obráťte sa na nás. Kontaktovať nás môžete prostredníctvom linky 0911 417 778 alebo emailu alejporadenskecentrum@gmail.com. Navštívte aj našu webovú stránku www.alej.eu.


VYKROČTE DO BEZPEČIA

1 Cox, L. – Speziale, B. 2009. Survivors of Stalking: Their Voices and Lived Experiences. Affilia, 24(1), 5–18. https://doi.org/10.1177/0886109908326815


Comments


  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube
bottom of page