top of page

So stalkingom ste sa mohli stretnúť aj vy

Nechal kvety pred vchodom. Potom zas na ďalší deň alebo o dva dni na to, v práci – poslal mi kvety a boli prerezané.

Stalking zasahuje všetky oblasti života prenasledovanej osoby, vrátane duševného a emocionálneho zdravia, práce a sociálnych kontaktov. Samotné definície stalkingu sa v odbornej literatúre líšia vzhľadom na rozdielnu povahu, prejavy a závažnosť prenasledovania. Väčšina definícií však charakterizuje stalking ako vzorec úmyselného, vtieravého a zastrašujúceho správania, ktoré v prenasledovanej osobe vyvoláva strach alebo úzkosť.2 Miera vplyvu stalkingu na duševné zdravie prenasledovanej osoby závisí najmä od toho, či ide „len“ o prenasledovanie, nečakané objavovanie sa na rôznych miestach, alebo dochádza k agresii v podobe priamych vyhrážok a/alebo fyzického násilia či ničenia majetku.

Stalking má obvykle tendenciu sa stupňovať, až nakoniec prekročí hranicu, keď sa prenasledovaná osoba cíti ohrozená.

Ak vy alebo niekto vo vašom okolí zažíva dva alebo viac týchto prejavov, ide o stalking:

 • vynucovanie rozhovorov – konfrontácia tvárou v tvár;

 • nevyžiadané prejavy náklonnosti;

 • potulovanie sa v okolí bydliska alebo práce, prípadne školy detí;

 • prenasledovanie prostredníctvom iných osôb;

 • pokusy narušiť vzťahy s ostatnými;

 • zanechávanie odkazov na aute;

 • zasielanie nechcených darčekov a odkazov;

 • vlámanie sa do domu/bytu alebo auta;

 • zastrašovanie;

 • krádež alebo poškodzovanie majetku;

 • vyhrážanie sa priamo vám alebo priateľom a rodine;

 • ponuky na zblíženie sa;

 • sexuálne napadnutie;

 • monitorovanie pohybu a kontaktov – dohľad.


Ak zažívate vy či niekto z vášho okolia násilie zo strany manžela, partnera, bývalého partnera či iného muža alebo sa vás týka problém stalkingu a kyberstalkingu, obráťte sa na nás. Kontaktovať nás môžete prostredníctvom linky 0911 417 778 alebo emailu alejporadenskecentrum@gmail.com. Navštívte aj našu webovú stránku www.alej.eu.


VYKROČTE DO BEZPEČIA


1 Cox, L. – Speziale, B. 2009. Survivors of Stalking: Their Voices and Lived Experiences. Affilia, 24(1), 5–18. https://doi.org/10.1177/0886109908326815

2 Logan, T. Walker, R. 2017. Stalking: A Multidimensional Framework for Assessment and Safety Planning.

Trauma, Violence & Abuse, 18, 200222.


Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
 • Instagram
 • Facebook
 • YouTube
bottom of page