top of page

Prečo sa venujeme problému stalkingu a kyberstalkingu

Vitajte na stránke projektu VYKROČTE DO BEZPEČIA, ktorého cieľom je zvýšiť povedomie o probléme stalkingu (fyzického prenasledovania a obťažovania) a kyberstalkingu (prenasledovania prostredníctvom internetu a digitálnych technológií). V sérii článkov na našom blogu prinesieme viac informácií o tom, čo sú stalking a kyberstalking, aby ste tieto formy násilia mohli ľahšie rozpoznať, či už sa týkajú priamo vás, alebo niekoho vo vašom okolí. Poskytneme vám informácie, ako sa voči týmto formám násilia účinne brániť a kam sa môžete s dôverou obrátiť, keď budete potrebovať podporu pri riešení takejto situácie.

Ako skupina žien vychádzajúca z myšlienky solidarity medzi ženami poskytujeme v ALEJI bezplatné poradenstvo, ochranu a podporu ženám, ktoré zažívajú násilie v párových vzťahoch alebo sú ohrozené násilím. Čoraz väčší podiel prípadov sa v posledných rokoch týka stalkingu a kyberstalkingu. Obe pôvodne špecifické formy násilia sa stali bežnou súčasťou násilia voči ženám a dievčatám. Okrem toho sme zaznamenali zvýšenú, až extrémnu mieru závažnosti oboch foriem násilia, a vidíme, aké devastačné dopady môžu mať na životy žien a dievčat.

So znepokojením pozorujeme aj pribúdanie čoraz sofistikovanejších spôsobov stalkingu a najmä kyberstalkingu, o ktorých sa dozvedáme od dotknutých žien. Súčasne vnímame ako závažný problém, že rovnakou rýchlosťou sa nešíri povedomie o týchto formách násilia a o spôsoboch, ako sa proti nim účinne brániť, ako ich páchateľov definitívne zastaviť a ako dosiahnuť spravodlivosť. Nedostatočná informovanosť a citlivosť v tejto oblasti sa týka širokej, ale aj odbornej verejnosti.

Považujeme za dôležité, aby ste vedeli, že ak zažívate akékoľvek prenasledovanie a obťažovanie, nie ste v tom sama. Nie ste sama, kto to zažíva a nemusíte byť sama na vyriešenie tejto situácie. Problém stalkingu sa týka veľkého počtu žien a dievčat, ktoré sa s ním musia obvykle dlhodobo a opakovane vyrovnávať, nezriedka denne. Vieme, že je to extrémna emočná, psychická, fyzická, časová aj finančná záťaž. Keď ženy zažívajú násilie a jeho rôzne formy, vrátane stalkingu a kyberstalkingu, nemali by byť odkázané len na seba. V ALEJI chceme, aby ste vedeli o možnostiach, ako prenasledovanie a obťažovanie zastaviť a ako dosiahnuť spravodlivosť.

Ak zažívate vy či niekto z vášho okolia násilie zo strany manžela, partnera, bývalého partnera či iného muža alebo sa vás týka problém stalkingu a kyberstalkingu, obráťte sa na nás. Kontaktovať nás môžete prostredníctvom linky 0911 417 778 alebo emailu alejporadenskecentrum@gmail.com. Navštívte aj našu webovú stránku www.alej.eu.


VYKROČTE DO BEZPEČIAComentários

Não foi possível carregar comentários
Parece que houve um problema técnico. Tente reconectar ou atualizar a página.
  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube
bottom of page