top of page

Nepodliehajme mýtom o „príčinách“ násilia, sú to len výhovorky

Keď je triezvy, je v pohode. Ale keď je opitý, dávaj si pozor.“


A̶l̶k̶o̶h̶o̶l̶

Alkohol sám osebe neurobí z muža násilníka a triezvosť násilie nezastaví. Jediný spôsob, ako môže násilník zastaviť svoje ničivé správanie, je otvorene sa s ním konfrontovať, prevziať zaň zodpovednosť. Nikdy to nie je tak, že by ste vy svojmu partnerovi nejako „umožňovali“, aby s vami zle zaobchádzal; za svoje činy je plne zodpovedný len on sám. 


N̶á̶s̶i̶l̶i̶e̶ ̶v̶ ̶d̶e̶t̶s̶t̶v̶e̶

Zneužívanie v detstve často slúži  ako výhovorka pre násilnícke, zneužívajúce správanie. Výskumy, ktoré sa venujú tejto problematike, zistili, že skutočne existuje istá súvislosť medzi zneužívaním v detstve a následným násilným správaním voči partnerke. Najčastejšie sa o tom hovorí v súvislosti s používaním fyzického násilia. To neznamená, že by ste nemali mať pochopenie pre utrpenie vášho partnera v detstve. Lenže zneužívajúci muž si zaslúži rovnaký súcit ako nezneužívajúci muž, o nič menej, ale ani o nič viac. Rozdiel je v tom, že muž, ktorý sa nedopúšťa násilia, nemá potrebu využívať svoju ťažkú minulosť na to, aby ospravedlňoval zlé zaobchádzanie s partnerkou. Ľútosť voči partnerovi či dokonca „pochopenie“ pre jeho násilné správanie v dôsledku ťažkého detstva, môže byť pascou, ktorá vo vás vyvoláva pocit viny, keď sa vzopriete zneužívaniu.


P̶r̶e̶d̶o̶š̶l̶é̶ ̶v̶z̶ť̶a̶h̶y̶

Zneužívajúci, kontrolujúci muž sa môže vyhovárať na svoje skúsenosti z predchádzajúcich vzťahov. Napríklad tým vysvetľuje, prečo kontroluje priateľstvá svojej súčasnej partnerky a prečo ju obviňuje, že ho podvádza: „To všetko preto, že moja bývalá partnerka mi veľmi ublížila, keď ma toľkokrát podviedla, preto som taký žiarlivý a nemôžem ti dôverovať.“ Násilník môže vo vzťahoch týrať partnerku za partnerkou a pritom veriť, že za všetky problémy môže žena a skutočnou obeťou je on sám. Či už sa prezentuje ako obeť bývalej partnerky alebo svojich rodičov, jeho cieľom – hoci možno nevedomým – je hrať na váš súcit, aby sa vyhol povinnosti riešiť svoje neakceptovateľné správanie.


A̶g̶r̶e̶s̶í̶v̶n̶a̶ ̶o̶s̶o̶b̶n̶o̶s̶ť̶

Vychádza váš partner zvyčajne dobre so všetkými ostatnými okrem vás? Je pre neho nezvyčajné, že slovne uráža iných ľudí alebo sa fyzicky bije s mužmi? Ak by skutočne mal „agresívnu osobnosť“, nemohol by si túto svoju stránku vyhradiť len pre vás. Smutnou realitou je, že množstvo navonok „jemných“ a „citlivých“ mužov je kruto agresívnych voči svojim partnerkám.


N̶í̶z̶k̶e̶ ̶s̶e̶b̶a̶v̶e̶d̶o̶m̶i̶e̶ ̶m̶u̶ž̶a̶

Zamyslite sa na chvíľu nad tým, ako ponižujúce a šikanujúce správanie vášho partnera poškodilo vašu sebaúctu. Stala sa z vás zrazu krutá a výbušná osoba? Ak nízke sebavedomie nie je ospravedlnením pre vás, aby ste sa správali násilnícky, potom to nie je ospravedlnenie ani pre neho.

 

Ak zažívate vy či niekto z vášho okolia násilie zo strany manžela, partnera, bývalého partnera či iného muža alebo sa vás týka problém stalkingu a kyberstalkingu, obráťte sa na nás. Kontaktovať nás môžete prostredníctvom linky 0911 417 778  alebo emailu alejporadenskecentrum@gmail.com

Navštívte aj naše webové stránky www.alej.eu a www.vykroctedobezpecia.sk.


VYKROČTE DO BEZPEČIA


Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube
bottom of page