top of page

Možno tomu veríte aj vy

Som odhodlaný muž a... stále ťa chcem. Môžete to buď prijať, alebo s tým môžete bojovať. (Billy Campbell ako Mitch vo filme Dosť)


Z mnohých výskumov sa dozvedáme, že vyššia úroveň podpory mýtov o prenasledovaní môže byť rizikovým faktorom pre viktimizáciu žien zažívajúcich stalking. V záujme znižovania miery takejto viktimizácie je potrebné lepšie pochopiť rozšírené mylné a nekritické presvedčenia o stalkingu.

Rovnako ako v oblasti násilia páchaného na ženách všeobecne aj o stalkingu panuje množstvo mýtov a predsudkov, v dôsledku ktorých ženy len s ťažkosťami a oneskorene hľadajú pomoc. Stalking ako forma násilia býva často bagatelizovaná – dochádza k obviňovaniu obete a minimalizácii páchateľovej viny.


Mýtus

Fakt

Prenasledovanie je prejavom lásky.

Prenasledovanie sa navonok často môže javiť ako niečo romantické. Romantizovaním stalkingu sa vytvára presvedčenie, že ak muž vytrvalo prenasleduje ženu, znamená to, že si to ona želá. V skutočnosti si však nikto neželá, aby ho niekto prenasledoval. Nie je nič láskyplné na tom, keď niekoho prenasledujete ani na tom, keď sa bojíte o svoju bezpečnosť.

Väčšinu stalkovaných žien prenasleduje niekto, koho nepoznajú.

Z viacerých výskumov sa dozvedáme, že ženy sú najviac prenasledované súčasnými alebo bývalými partnermi, ktorí sa snažia ich vrátiť do vzťahu, pričom úplne neznámi muži tvoria len malé percento stalkerov.

Stalking nie je zlý.

Stalking je formou násilia. Prenasledovanej žene spôsobuje mnohé ťažkosti: stráca kontrolu nad vlastnou bezpečnosťou, trpí nespavosťou, má stavy úzkosti a i. Viac sa dočítate TU.

Stalking skončí, keď ho budete ignorovať.


Stalkeri zriedkakedy prestanú sami od seba. Prenasledujúce správanie môže eskalovať a prerásť do fyzického alebo sexuálneho násilia.

Stalker nezvláda dobre rozchod.

Toto je častá výhovorka používaná stalkermi a inými osobami, ktoré sa snažia ospravedlniť prenasledovanie. Vytrvalý nežiaduci kontakt však nie je v žiadnom prípade prijateľný a nikto nesmie v inom vyvolávať strach.

Stalkeri sú osamelí čudáci s obmedzenými sociálnymi schopnosťami a číhajú v tieni.


Neexistuje univerzálny typ stalkera. Páchatelia pochádzajú z rôznych sociálnych vrstiev, rôznych vekových či náboženských skupín. Jediným spoločným znakom je ich fixácia na obeť a posadnutosť ňou.

Ak vás prenasledovateľ priamo neohrozuje, nepredstavuje nebezpečenstvo.


Ak sa vám prenasledovateľ nevyhrážal, to ešte neznamená, že vám nehrozí nebezpečenstvo. Posúdenie rizika v situáciách prenasledovania je zložité a ohrozenie sa môže kedykoľvek dramaticky zvýšiť. Stalking môže obetiam spôsobiť aj psychickú traumu a toto sa nesmie podceňovať.

Podrobné zaznamenávanie všetkých incidentov vám môže pomôcť zistiť, či sa správanie prenasledovateľa nezmenilo a či sa situácia nezhoršila.


Každý človek má právo žiť život bez strachu a cítiť sa bezpečne. Stalking nikdy nie je v poriadku a nikdy sa nesmie normalizovať. Všetky osoby zažívajúce prenasledovanie musia dostať rovnakú pomoc od polície a iných podporných služieb bez ohľadu na to, či sú verejne známe alebo nie.


Ak zažívate vy či niekto z vášho okolia násilie zo strany manžela, partnera, bývalého partnera či iného muža alebo sa vás týka problém stalkingu a kyberstalkingu, obráťte sa na nás. Kontaktovať nás môžete prostredníctvom linky 0911 417 778 alebo emailu alejporadenskecentrum@gmail.com. Navštívte aj našu webovú stránku www.alej.eu.


VYKROČTE DO BEZPEČIA

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube
bottom of page