top of page

Kto je stalker? (Časť 3.)

Jedna z dodnes uznávaných kategorizácii stalkerov rozlišuje päť typov prenasledujúcich osôb: odmietnutý, hľadač intimity, nahnevaný, nekompetentný, predátor. Konkrétny stalker nemusí využívať všetky uvedené možnosti konania a prenasledovania uvedené pri danom type. V predchádzajúcej časti sme sa venovali prvému typu. Okrem typu stalkera – bývalého partnera, s ktorým sa najčastejšie stretávame aj v našej poradenskej praxi, rozlišujeme ešte štyri ďalšie typy stalkerov. Platí, že jednotliví stalkeri môžu byť aj kombináciou viacerých typov, resp. že medzi hľadačom intimity, nahnevaným a nekompetentným stalkerom môže byť niekedy ťažké presne rozlíšiť, o ktorý typ ide.


Hľadač intimity. Je zvyčajne osamelý. Túži po vzťahu s tebou, ktorý si vysníval. Trpí chorobnou zamilovanosťou a bludmi o tom, že ho miluješ. Živí v sebe predstavu, že váš vzťah existuje, prípadne by existovať mal, akurát mu stojí v ceste mnoho prekážok. Uspokojujú ho fantázie týkajúce sa vašej blízkosti. Možno ho zaujal tvoj vyšší sociálny status, možno si verejne známa osoba alebo mu pripadáš niečím výnimočná – niečím, čo by chcel vlastniť. Je pravdepodobné, že ho vôbec nepoznáš a spočiatku ťa prenasleduje len tajne. Možno ti posiela rôzne darčeky, snaží sa dostať na miesta, kde sa nachádzaš, získava o tebe informácie z najrôznejších zdrojov. Zvyčajne nie je násilný, ale opakované odmietnutia, ktoré narušia jeho predstavy a nádeje môžu vyvolať jeho násilnú reakciu.

Nahnevaný. Je „obeťou“ zlého zaobchádzania, cíti sa ublížený či ukrivdený. Možno tebou osobne, ale je tiež možné, že len reprezentuješ niekoho, kto mu podľa neho ublížil alebo ho nejakým spôsobom ponížil a zranil. Možno si jeho kolegyňou v práci, ktorú povýšili namiesto neho a on to nedokáže prijať. Prenasledovaním sa ti chce nielen pomstiť, ale aj obnoviť pocit stratenej moci a kontroly, získať akési zadosťučinenie.

Nekompetentný. Je osamelý. Rád by si našiel partnerku, no nevie, ako na to. Vyhliadol si ťa na prvý pohľad, očarila ho tvoja fyzická príťažlivosť. Je celkom možné, že ty ho poznáš len málo alebo vôbec. Nečakane ťa prekvapí darčekmi či kyticou. Možno sa prvý raz budeš cítiť polichotene, možno zaskočene. Tvoju reakciu si pravdepodobne vyloží ako povzbudzujúcu pre ďalšie konanie. Darčekov a kytíc, prípadne listov či odkazov pribúda a jeho správanie sa mení na obťažujúce a nevhodné. Je neodbytný. Chýbajú mu sociálne zručnosti a vôbec nevníma, že o vzťah s ním nemáš záujem.

Predátor. Má sadistické sklony a deviantné správanie. Je dosť možné, že ho vôbec nepoznáš a ani netušíš, že ťa prenasleduje. Robí to tajne. Hľadá sexuálne uspokojenie, ktoré mu prenasledovanie poskytuje. Je pravdepodobné, že na teba sexuálne zaútočí. V minulosti bol zrejme odsúdený za spáchanie trestného činu.


Ak zažívate vy či niekto z vášho okolia násilie zo strany manžela, partnera, bývalého partnera či iného muža alebo sa vás týka problém stalkingu a kyberstalkingu, obráťte sa na nás. Kontaktovať nás môžete prostredníctvom linky 0911 417 778 alebo emailu alejporadenskecentrum@gmail.com. Navštívte aj našu webovú stránku www.alej.eu.


VYKROČTE DO BEZPEČIA


1 Mullen, P. E. – Pathé, M. 2022. Stalking. Crime and Justice, vol. 29, 273–318. Stiahnuté: 5.10. 2022. Dostupné na: https://www.jstor.org/stable/1147710


Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube
bottom of page