top of page

Kto je stalker? (Časť 2.)

Bol totálne pozorný. Nech som potrebovala absolútne čokoľvek, bol vždy k dispozícii.

Jedna z dodnes uznávaných kategorizácii stalkerov rozlišuje päť typov prenasledujúcich osôb: odmietnutý, hľadač intimity, nahnevaný, nekompetentný, predátor. V nasledujúcich dvoch článkoch prinášame stručný opis toho, ako sa daný typ stalkera správa a čo ho k tomuto správaniu motivuje. Konkrétny stalker nemusí využívať všetky uvedené možnosti konania a prenasledovania uvedené pri danom type. Vzhľadom na prevažný výskyt stalkerov spomedzi bývalých partnerov sa najpodrobnejšie venujeme práve prvému typu.


Odmietnutý. Najčastejšie je to tvoj bývalý partner. Neprijíma, že už nie ste spolu. Keď si ho nechala, strašne sa nahneval. On je predsa ten, kto rozhoduje, kedy bude koniec. Už počas vzťahu ťa zrejme kontroloval, všade za tebou sliedil, kde si bola a s kým. Keď si neprišla z práce presne o štvrtej, nadával ti, kde beháš, obviňoval ťa, s kým mu zahýbaš, neustále sa ti vyhrážal. Najradšej by mal pod kontrolou všetko, čo si robila, ba aj tvoje myšlienky. Na začiatku túto kontrolu skvelo maskoval za prejavy nekonečnej pozornosti a záujmu o tvoju osobu. Keď však neskôr niečo nebolo podľa neho, nadával ti alebo ťa ponižoval či zastrašoval. Bez váhania aj pred deťmi. Niekedy keď zúril, rozbíjal rôzne predmety alebo ničil tvoje osobné veci. Strašne tiež vyvádzal, keď si chcela ísť niekam von s kamoškami. Keď sa ti to občas podarilo, stretla si ho na miestach, kde si mala namierené. Akoby na výstrahu: Tu som. Vidím ťa. Neraz sa stalo, že sa z ničoho nič zjavil aj u teba v práci. Izoláciou od priateľov a rodiny dlho maril tvoje snahy hľadať podporu zvonku a vymaniť sa zo zneužívajúceho vzťahu. Je pravdepodobné, že ťa niekedy fyzicky napadol. Sex si neváhal vynucovať nátlakom.

Po tom, čo si sa s ním rozišla, ťa prenasleduje najrôznejšími spôsobmi. Obšmieta sa okolo tvojho bytu, čakáva ťa pred robotou, objavuje sa na miestach, kam chodíš. Na to, aby ťa deptal či vyvolal pocit svojej všadeprítomnosti, ti navyše neustále vypisuje cez mobil, zahlcuje ťa nekonečnými emailmi alebo ťa špehuje na sociálnych sieťach. Je veľmi vytrvalý. Prostredníctvom stalkingu si vytvára zdanie, že váš vzťah pokračuje, že ťa stále „má“. Jeho cieľom je „zjednať nápravu“ a opäť získať kontrolu nad tvojím životom, vrátiť ťa do vzťahu. Povedal ti, že keď nemôžeš byť jeho, nebudeš ani nikoho iného. Je odhodlaný dosiahnuť svoje. Keď sa mu nebude dariť, je možné, že na teba zaútočí.


Viac o typoch a motiváciách stalkerov pozri TU.


Ak zažívate vy či niekto z vášho okolia násilie zo strany manžela, partnera, bývalého partnera či iného muža alebo sa vás týka problém stalkingu a kyberstalkingu, obráťte sa na nás. Kontaktovať nás môžete prostredníctvom linky 0911 417 778 alebo emailu alejporadenskecentrum@gmail.com. Navštívte aj našu webovú stránku www.alej.eu.


VYKROČTE DO BEZPEČIA


1 Mullen, P. E. – Pathé, M. 2022. Stalking. Crime and Justice, vol. 29, 273–318. Stiahnuté: 5.10. 2022. Dostupné na: https://www.jstor.org/stable/1147710


Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube
bottom of page