top of page

Ako sa prejavuje kyberstalking

Nebezpečné prenasledovanie prostredníctvom technológií má mnoho podôb. 


Kyberstalkeri používajú množstvo taktík, ktorých cieľom je kontrolovať, obťažovať, zastrašovať prenasledovanú osobu alebo jej spôsobiť škodu. Pri kyberstalkingu zohráva významnú úlohu využívanie najrôznejších technológií.


Niektoré prejavy kybernetického prenasledovania:


 • obťažujúce emaily, SMS, správy prostredníctvom sociálnych médií a aplikácií, patria k nim aj všelijaké výhražné správy; v každom prípade ide o nechcené a opakujúce sa správy, ktoré kyberstalker posiela s úmyslom vyvolať v prenasledovanej osobe strach a úzkosť;

 • vytváranie falošných profilov alebo vydávanie sa za prenasledovanú osobu na platformách sociálnych médií alebo v iných online priestoroch s cieľom šíriť nepravdivé informácie, poškodzovať povesť prenasledovanej osoby alebo manipulovať s ľuďmi, s ktorými je prenasledovaná osoba v kontakte;

 • doxxing, zverejňovanie súkromných alebo citlivých informácií o prenasledovanej osobe bez jej súhlasu, ako napríklad adresa, telefónne číslo, podrobnosti o pracovisku alebo o finančnej situácii;

 • online sledovanie, monitorovanie online aktivít prenasledovanej osoby bez jej vedomia, ako napríklad sledovanie príspevkov na sociálnych sieťach, kontrola jej prítomnosti online alebo zhromažďovanie informácií o osobnom živote;

 • kyberstalking naprieč platformami, teda kontrolovanie prenasledovanej osoby na rôznych platformách, ako sociálne siete, médiá, fóra a aplikácie na odosielanie správ, aby bol stalker prenasledovanej osobe online stále v pätách; 

 • psychologická manipulácia, patrí k nej gaslighting, teda snaha stalkera, aby prenasledovaná osoba začala pochybovať o svojom vnímaní, zdravom rozume či o vlastnej pamäti, čoho dôsledkom býva jej emocionálne utrpenie;

 • geostalking, sledovanie polohy, zneužívanie technológií na sledovanie fyzickej polohy prenasledovanej osoby, spravidla bez jej súhlasu či vedomia; zahŕňa použitie GPS alebo iných spôsobov sledovania, ktoré umožňujú zistiť polohu človeka prostredníctvom smartfónov, inteligentných hodiniek alebo iných zariadení s povolenými službami na určovanie polohy;

 • catfishing, vytvorenie falošnej identity alebo osobnosti kvôli vytvoreniu klamlivého vzťahu s prenasledovanou osobou s cieľom manipulácie ženy alebo zhromažďovania informácií o nej;

 • porno z pomsty, zdieľanie sexuálne explicitných, resp. intímnych fotografií či videí, na ktorých je prenasledovaná osoba, bez jej súhlasu s cieľom ženu zahanbiť a ublížiť jej;

 • zasahovanie do vzťahov,  kyberstalker sa snaží poškodiť osobné alebo profesionálne vzťahy prenasledovanej osoby šírením nepravdivých informácií alebo vytváraním konfliktov;

 • spyware a malware, kyberstalker môže použiť škodlivý softvér, aby získal neoprávnený prístup k zariadeniu, čo mu umožňuje sledovať online aktivity, zachytávať citlivé informácie alebo manipulovať s digitálnou prítomnosťou prenasledovanej osoby;

 • spoofing, kyberstalker sa v rôznych kontextoch vydáva za niekoho iného, resp. niečo predstiera; snaží sa prenasledovanú osobu oklamať prostredníctvom spoofingu telefónnych čísel alebo emailových adries; 

 • zneužívanie technológií, kyberstalker využíva slabé miesta technológií, ako napríklad slabé heslá alebo nezabezpečené zariadenia, čo mu môže poskytnúť neoprávnený prístup k účtom a osobným informáciám prenasledovanej osoby;

 • obťažovanie prostredníctvom tretích osôb, ide o situácie, keď stalker zapojí do sledovania a obťažovania tretie osoby, čo môžu byť jednotlivci, ale aj skupiny.


Je dôležité, aby boli ľudia informovaní o tom, aké rôzne spôsoby prenasledovania existujú, a aby podnikli kroky na ochranu svojej prítomnosti online. V ďalšom blogu sa budeme venovať technologickej bezpečnosti a konkrétnym krokom, ktoré môžu pôsobiť preventívne, ako aj pomôcť ochrániť prenasledované osoby.


Ak zažívate vy či niekto z vášho okolia násilie zo strany manžela, partnera, bývalého partnera či iného muža alebo sa vás týka problém stalkingu a kyberstalkingu, obráťte sa na nás. Kontaktovať nás môžete prostredníctvom linky 0911 417 778  alebo emailu alejporadenskecentrum@gmail.com

Navštívte aj naše webové stránky www.alej.eu a www.vykroctedobezpecia.sk.


VYKROČTE DO BEZPEČIA

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
 • Instagram
 • Facebook
 • YouTube
bottom of page