top of page

Ako médiá ovplyvňujú vnímanie stalkingu


V čom spočíva príťažlivosť romantických filmov? Nejde práve o to, že v žiadnom prípade nemožno vydržať bez milovanej osoby a všade ju treba prenasledovať?


Nebezpečné prenasledovanie je často vnímané z perspektívy „nešťastnej lásky“ ako akceptovateľné alebo dokonca očakávané „dobývanie“ ženy. Často ho takto prezentujú aj médiá alebo romantické filmy, ktoré zohrávajú významnú rolu v nastavení a udržiavaní sociálnych noriem. Teda toho, čo je považované za spoločensky vhodné a prijímané, a toho, čo je, naopak, nevhodné alebo zakázané.

Podľa sociálnych teórií sa vhodnému správaniu učíme pozorovaním svojho okolia. Učíme sa, ktoré správanie je žiaduce a „správne“, a zároveň zisťujeme, ktorému správaniu sa treba vyhýbať, pretože môže mať za následok trest v podobe vylúčenia zo spoločnosti. Nielen v romantických filmoch, ale aj v rozprávkach nezriedka sledujeme, ako hlavný hrdina svojimi činmi získava pasívny objekt svojej lásky a všetko sa dobre skončí. Neustále omieľaný stereotypný príbeh „šťastnej lásky“ môže byť jedným z podnetov, ktorý vplýva na to, že „dobyvačné“ správanie je v spoločnosti všeobecne prijímané aj že si rozrušenie v dôsledku strachu niekedy zamieňame so vzrušením, hoci ide o diametrálne odlišné situácie.

Mentalita zobrazovania nebezpečného prenasledovania ako akceptovateľného sa premieta aj do reklamného prostredia, ktoré nás obklopuje. Na Slovensku sa tiež príležitostne objavujú reklamy zobrazujúce sledovanie žien (navyše väčšinou v intímnych situáciách na toalete alebo v kúpeľni), štylizované buď ako reálna možnosť použitia ponúkanej techniky, alebo ako akýsi vtip. Tieto vizuály pracujú s predpokladom, že sledovať ženu je normálne. Na takomto zdanlivo erotickom či neškodnom zobrazovaní stalkingu je rizikové práve to, že prenasledovanie normalizuje a že ženy prezentuje ako kedykoľvek dostupné objekty.


Ak zažívate vy či niekto z vášho okolia násilie zo strany manžela, partnera, bývalého partnera či iného muža alebo sa vás týka problém stalkingu a kyberstalkingu, obráťte sa na nás. Kontaktovať nás môžete prostredníctvom linky 0911 417 778 alebo emailu alejporadenskecentrum@gmail.com. Navštívte aj našu webovú stránku www.alej.eu.


VYKROČTE DO BEZPEČIAKommentare

Kommentare konnten nicht geladen werden
Es gab ein technisches Problem. Verbinde dich erneut oder aktualisiere die Seite.
  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube
bottom of page