top of page

Ako kyberstalkeri zneužívajú technologické nástroje

Online nástroje a služby často slúžia páchateľom ako prostriedok na rozšírenie a zintenzívnenie násilného a zneužívajúceho správania. 


Páchatelia uplatňujú moc nad ženami prostredníctvom obťažovania, zastrašovania, prenasledovania, monitorovania a kontroly. Umožňuje im to široká škála technologických nástrojov. Medzi tieto nástroje a zariadenia v súčasnosti patria napríklad smartfóny, GPS zariadenia a lokalizačné služby, špehovací softvér a hardvér, digitálne (aj skryté) kamery, webové/mobilné aplikácie alebo blokovacie/monitorovacie nástroje. Sociálne siete poskytujú páchateľom nespočetné príležitosti na ponižovanie, manipuláciu alebo obťažovanie žien online. Páchatelia zneužívajú tieto nástroje aj na to, aby ženy odradili od hľadania pomoci.


V tejto súvislosti je dôležité rozlišovať medzi pojmami „sledovanie“ a „monitorovanie“, ktoré sa niekedy používajú zameniteľne. 

Monitorovanie je používanie informačných a komunikačných technológií (IKT) na zhromažďovanie informácií o intímnej partnerke (partnerovi), ktoré vytvára alebo posilňuje dynamiku kontroly vo vzťahu. Ide o jednu z najčastejších foriem násilia v intímnych vzťahoch, ktorá je založená na technológiách zneužívaných páchateľmi. 

Elektronické sledovanie znamená skryté stratégie, ktoré jednotlivé osoby používajú na získanie informácií o správaní iného používateľa či používateľky offline a/alebo online prostredníctvom komunikačných technológií. 

Sledovanie a monitorovanie je reakcia partnerov vo vzájomných vzťahoch (avšak nielen v týchto prípadoch) na ohrozenie rivalmi zvonka alebo v počiatočnom či prechodnom štádiu nového vzťahu s cieľom získať čo najviac informácií o tom druhom.

Kyberstalking patrí medzi technologicky podporované zneužívajúce správanie páchateľov. Ide o nežiaduce a dotieravé správanie, ktoré zahŕňa opakované vyhrážky a/alebo obťažovanie prostredníctvom emailu alebo inej počítačom sprostredkovanej komunikácie.

Frapovanie označuje neoprávnenú zmenu informácií v profile jednotlivca na internetovej sociálnej sieti treťou stranou.

Monitorovanie emailovej komunikácie buď priamo v počítači prenasledovanej osoby, alebo prostredníctvom programov „sniffer“ (častí softvéru, ktoré zhromažďujú prístupové kódy umožňujúce vstup do cieľového systému).


Kyberstalkeri okrem toho často

 • zasielajú urážlivé emaily; 

 • narúšajú emailovú komunikáciu zaplavením emailovej schránky ženy neželanou poštou; 

 • zasielajú vírusové programy.


V prieskume z roku 2017 43 % mužov monitorovalo sociálne interakcie svojej partnerky prostredníctvom bežných technologických zdrojov (napr. mobilný telefón, email a sociálne siete) tak, že získali prístup k jej informáciám chráneným heslom, a dokonca viac ako 15 % mužov použilo technológiu GPS na monitorovanie fyzických aktivít partnerky.


Kyberstalkeri zneužívajú na prenasledovanie žien a dievčat mnoho spôsobov:

 • monitorujú aktivity partnerky alebo inej ženy;

 • neustále kontrolujú aktualizácie v jej profile; 

 • striehnu na to, kým príde na internet a pridá niečo nové, napríklad do news feedu na FB;

 • monitorujú spojenia s inými ľuďmi tak, že navštevujú skupiny, do ktorých sa prenasledovaná osoba pridala;

 • kontrolujú udalosti, na ktorých sa žena či dievča plánuje zúčastniť; 

 • kontrolujú a monitorujú nedávno pridaných priateľov; 

 • používajú Facebook na „sledovanie“ ženy a jej rodiny;

 • monitorujú polohu prenasledovanej osoby;

 • kontrolujú statusy na sociálnych sieťach, aby zistili, kde sa bude nachádzať;

 • monitorujú jej polohu v reálnom čase pomocou GPS zariadení;

 • kontrolujú histórie hovorov, histórie emailov a výpisy z účtu za mobilné telefóny;

 • špehujú súkromnú komunikáciu a správy s použitím ženiných hesiel, ktorými sa bez jej vedomia prihlásia do jej online účtov;

 • nabúrajú sa do počítača či mobilného telefónu.


Používanie špionážneho softvéru je najčastejší spôsob, ktorým páchatelia monitorujú svoje partnerky, bývalé partnerky alebo iné ženy a dievčatá. Fyzickú aktivitu a interakcie ženy sledujú pomocou webových kamier, kamier ukrytých v domácnosti, špehovacieho softvéru nainštalovaného v jej počítači a prostredníctvom odpočúvacích zariadení. Aj keď žena zablokuje prístup na svojom účte na Facebooku, Instragrame a pod., páchatelia pokračujú v monitorovaní prostredníctvom facebookových stránok spoločných priateľov či rodiny. Na tento účel neváhajú použiť účty detí. 

Navyše, ženy v porovnaní s mužmi v prieskume častejšie uvádzajú, že partner na ne robí nátlak, aby sa zapájali do sextingu a vo väčšej miere sa doň zapájajú nedobrovoľne.


Ak zažívate vy či niekto z vášho okolia násilie zo strany manžela, partnera, bývalého partnera či iného muža alebo sa vás týka problém stalkingu a kyberstalkingu, obráťte sa na nás. Kontaktovať nás môžete prostredníctvom linky 0911 417 778  alebo emailu alejporadenskecentrum@gmail.com

Navštívte aj naše webové stránky www.alej.eu a www.vykroctedobezpecia.sk.


VYKROČTE DO BEZPEČIA


Použitá literatúra

Brem, M. J., Florimbio, A. R., Grigorian, H., Wolford-Clevenger, C., Elmquist, J., Shorey, R. C., Rothman, E. F., Temple, J. R., Stuart, G. L. 2017. Cyber abuse among men arrested for domestic violence: Cyber monitoring moderates the relationship between alcohol problems and intimate partner violence. Psychology of Violence, 9(4), 410–418. 


Brown, M. L., Reed, L. A., Messing, J. T. 2018. Technology-based abuse: Intimate partner violence and the use of information communication technologies. In Vickery, J. R., Everbach, T. (eds.), Mediating misogyny: Gender, technology, and harassment , 209–227. Springer International Publishing. 


Henry, N., Powell, A. 2018. Technology-facilitated sexual violence: A literature review of empirical research. Trauma Violence Abuse, 19(2), 195–208.


Marganski, A., Melander, L. 2018. Intimate partner violence victimization in the cyber and real world: Examining the extent of cyber aggression experiences and its association with in-person dating violence. Journal of Interpersonal Violence, 33(7), 1071–1095. 


Moncur, W., Orzech, K. M., Neville, F. G. 2016. Fraping, social norms and online representations of self. Computers in Human Behavior, 63, 125–131. 


Ross, J. M., Drouin, M., Coupe, A. 2016. Sexting coercion as a component of intimate partner polyvictimization. Journal of Interpersonal Violence


Smoker, M., March, E. 2017. Predicting perpetration of intimate partner cyberstalking: Gender and the Dark Tetrad. Computers in Human Behavior, 72, 390–396. 


Tokunaga, R. S. 2011. Social networking site or social surveillance site? Understanding the use of interpersonal electronic surveillance in romantic relationships. Computers in Human Behavior, 27(2), 705–713. 


Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
 • Instagram
 • Facebook
 • YouTube
bottom of page