top of page

Čo nájdete na našom blogu


Ak zažívate prenasledovanie a obťažovanie v akejkoľvek podobe, ak je páchateľom bývalý alebo súčasný manžel či partner, prípadne muž, ktorého ste odmietli, môžu byť pre vás užitočné informácie, ktoré budeme postupne zverejňovať na tomto blogu. Môžu vám pomôcť aj v prípade, že vás prenasleduje kolega, letmý známy alebo úplne neznámy muž.

Prostredníctvom krátkych textov chceme poskytnúť rôzne informácie o tom, čo vlastne stalking a kyberstalking sú, ako tieto formy násilia rozpoznať, ako sa prejavujú a aké dôsledky majú pre ženy a dievčatá, ktoré im čelia. Tieto poznatky môžu potvrdiť vašu skúsenosť, pomôcť vám zorientovať sa v tom, čo sa deje. Možno zistíte, že to, čo zažívate, skutočne je stalking či kyberstalking. V neposlednom rade vám tiež môžu ukázať, že to nie ste vy, koho správanie nie je v poriadku. Napriek tomu, že takéto zistenia nemusia priniesť okamžitú úľavu, je to prvý krok do bezpečia. A o tom „ako na to” sa dočítate tiež.

V rámci prevencie stalkingu a kyberstalkingu môžete urobiť ešte dnes niekoľko jednoduchých opatrení, ktoré môžu byť veľmi účinné. Aj o tom budeme písať. Dozviete sa, v ktorých fázach vzťahu môžete vy sama alebo vám blízka osoba zažiť stalking alebo kyberstalking, či existujú rizikové typy partnerov alebo cudzích mužov, z ktorých strany vám takéto správanie hrozí, aké sú ich motivácie a ciele. Možno vás zaujme, že niektorí stalkeri si svoj „objekt“ vopred vyhliadnu a zistia si o ňom informácie ešte pred prvým stretnutím. To, čo vyzerá ako náhodné zoznámenie, takým vôbec nemusí byť. Mnoho žien si to uvedomí až spätne.

Súčasne vieme, že páchatelia hľadajú „inšpiráciu“ aj na stránkach, ako je táto. Niektoré informácie preto poskytujeme len v rámci individuálnych stretnutí, aby sme tak nechtiac neprispeli k rozšíreniu taktík páchateľov týchto foriem násilia.

Internet a technológie na jednej strane prinášajú nové riziká, zhoršujú existujúce vzorce násilia a zavádzajú nové spôsoby zneužívania. Na druhej strane môžu byť veľmi užitočné a zohrávať pozitívnu úlohu pre dievčatá a ženy, ktoré sa snažia vyrovnať s rôznymi formami násilia vo svojich životoch. Práve prostredníctvom sociálnych sietí a médií môžu mobilizovať iné ženy a spoločnosť, môžu zdieľať svoje skúsenosti, zistiť, že nie sú samy. Môžu sa navzájom podporovať a informovať o osvedčených spôsoboch ochrany. ALEJ chce byť jednou z takýchto platforiem. Veríme, že prispejeme k vzájomnej podpore žien, k zvýšeniu schopnosti ochrániť sa. K vašej informovanosti o krokoch, ktoré by vás mohli ešte väčšmi ohroziť, ako aj o krokoch, ktoré účinne zvyšujú vaše bezpečie.


Ak zažívate vy či niekto z vášho okolia násilie zo strany manžela, partnera, bývalého partnera či iného muža alebo sa vás týka problém stalkingu a kyberstalkingu, obráťte sa na nás. Kontaktovať nás môžete prostredníctvom linky 0911 417 778 alebo emailu alejporadenskecentrum@gmail.com. Navštívte aj našu webovú stránku www.alej.eu.


VYKROČTE DO BEZPEČIAKommentarer


  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube
bottom of page