top of page

NAŠE SLUŽBY

Poskytujeme poradenstvo, podporu a pomoc ženám zažívajúcim násilie, ohrozeným násilím alebo s históriou násilia v partnerských vzťahoch, ženám zažívajúcim stalking a násilie po odlúčení od partnera, ako aj  ženám, ktoré sú v dôsledku prežitého násilia ohrozené diskrimináciou,chudobou alebo sociálnym vylúčením. Obrátiť sa nás môžu všetky ženy, ktorých deti zažívajú násilie, sú ohrozené násilím alebo boli svedkami násilia.

OBRÁTIŤ SA NA NÁS 
MÔŽU AJ ĽUDIA
Z OKOLIA ŽENY

 

Okrem samotnej ženy zažívajúcej násilie nás môžu kontaktovať aj príbuzní, známi alebo iné osoby z jej okolia. Obracať sa na nás môžu tiež ľudia z inštitúcií – ako školy, úrady, zdravotnícke zariadenia a pod. –, ktorí sa pri výkone profesie stretávajú s prípadmi násilia na ženách a deťoch.

NEMUSÍTE BYŤ NA TO SAMA

Keď sa na nás obrátite, môžete si byť istá, že náš prístup bude dôverný, individuálny, empatický, neposudzujúci a neodsudzujúci. Stojíme na strane žien a ich detí. Vaše skúsenosti s násilím nespochybňujeme a nebagatelizujeme. Všetky poskytované služby sú individualizované, súčasne sú však vzájomne previazané tak, aby ste si z nich mohli vybrať kombináciu zodpovedajúcu vašim momentálnym potrebám, cieľom a rozhodnutiam, ktoré ste pripravená urobiť.

NAŠE SLUŽBY

Poskytujeme poradenstvo, podporu a pomoc ženám

zažívajúcim násilie, ohrozeným násilím alebo s históriou násilia v partnerských vzťahoch, ženám zažívajúcim stalking a násilie po odlúčení od partnera, ako aj  ženám, ktoré sú v dôsledku prežitého násilia ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením. Obrátiť sa nás môžu všetky ženy, ktorých deti zažívajú násilie, sú ohrozené násilím alebo boli

svedkami násilia.

OBRÁTIŤ SA NA NÁS

MÔŽU AJ ĽUDIA Z OKOLIA ŽENY

Okrem samotnej ženy zažívajúcej násilie nás môžu kontaktovať aj príbuzní, známi alebo iné osoby z jej okolia. Obracať sa na nás môžu tiež ľudia z inštitúcií – ako školy, úrady, zdravotnícke zariadenia a pod. –, ktorí sa pri výkone profesie stretávajú s prípadmi násilia na ženách a deťoch.

NEMUSÍTE BYŤ

NA TO SAMA

Keď sa na nás obrátite, môžete si byť istá, že náš prístup bude dôverný, individuálny, empatický, neposudzujúci a neodsudzujúci. Stojíme na strane žien a ich detí. Vaše skúsenosti s násilím nespochybňujeme a nebagatelizujeme.

Všetky poskytované služby sú individualizované, súčasne sú však vzájomne previazané tak, aby ste si z nich mohli vybrať kombináciu zodpovedajúcu vašim momentálnym potrebám, cieľom a rozhodnutiam, ktoré ste pripravená urobiť.

O PROJEKTE

Vykročte do bezpečia: Motto aktivít poradenského centra ALEJ je zároveň názvom osvetových kampaní v rámci projektu „Spolu s nami – Rozšírenie poradenských a podporných služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti“.

Cieľovou skupinou projektu sú ženy a deti zažívajúce násilie – vrátane sexuálneho násilia a zneužívania, ženy zažívajúce partnerské násilie, postseparačné násilie, stalking a kyberstalking. Spolu s partnerom projektu – poradenským centrom Progresfem – prispejeme k rozšíreniu kapacít a dostupnosti služieb, ako aj k

rozšíreniu poskytovaných služieb o nové.

 

Naším projektom reagujeme aj na skutočnosť, že rodovo podmienené násilie na ženách a dievčatách sa používaním technológií mení a páchatelia môžu prostredníctvom nich spôsobovať viacnásobné škody. Tomuto problému venujeme

zvýšenú pozornosť v poradenstve aj v prvej osvetovej kampani a vo vzdelávaní odbornej verejnosti.

Druhá osvetová kampaň bude zameraná na zvyšovanie povedomia verejnosti o rodovo podmienenom násilí páchanom na ženách a o násilí na ich deťoch.

Partnerom projektu je občianske združenie Progresfem, ktoré poskytuje pomoc a poradenstvo ženám so skúsenosťou násilia a ich deťom v Prešovskom samosprávnom kraji. Viac informácií a kontakt na občianske združenie Progresfem nájdete na www.progresfem.sk

 

tel.: 0919 235 820

e-mail: progresfem@progresfem.sk

Projekt je podporený v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR. Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštivte stránku www.norwaygrants.sk.

Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

VYKROČTE DO BEZPEČIA

0911 417 778

pondelok – piatok od 9:00 do 16:00

Ak zažívate násilie, stalking či kyberstalking zo strany manžela,

partnera, bývalého partnera či niekoho iného, zavolajte nám.

 

Naše služby sú bezplatné a prispôsobené vašim potrebám.

VYKROČTE 

DO BEZPEČIA

Ak zažívate násilie, stalking či kyberstalking zo strany manžela, partnera, bývalého partnera či niekoho iného, zavolajte nám.

 

Naše služby sú bezplatné a prispôsobené vašim potrebám.

0911 417 778

 

pondelok – piatok od 9:00 do 16:00

HLAVNÉ AKTIVITY

 • Rozšírenie kapacít a poskytovanie poradenstva ženám zažívajúcim násilie v partnerských vzťahoch, rozširovanie špecializovaných služieb pre obete sexuálneho násilia a podporných služieb pre deti. Aktivita bude realizovaná spolu s partnerskou organizáciou Progresfem v Bratislavskom a Prešovskom samosprávnom kraji.

 • Terapeutické a podporné skupiny pre ženy so skúsenosťou s partnerským a sexuálnym násilím a traumou.

 • Osvetová kampaň zameraná na stalking, kyberstalking a technologickú bezpečnosť.

 • Osvetová kampaň zameraná na zvýšenie povedomia o rodovo podmienenom násilí.

 • Vzdelávanie zamerané na zvyšovanie povedomia o rodovo podmienenom násilí pre odbornú verejnosť (zo sociálnej práce, z psychológie a práva, prípadne z ďalších dotknutých odborov a aj pre študujúcich uvedených odborov).

O PROJEKTE

Vykročte do bezpečia: Motto aktivít poradenského centra ALEJ je zároveň názvom osvetových kampaní v rámci projektu „Spolu s nami – Rozšírenie poradenských a podporných služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti“.

Cieľovou skupinou projektu sú ženy a deti zažívajúce násilie – vrátane sexuálneho násilia a zneužívania, ženy zažívajúce partnerské násilie, postseparačné násilie, stalking a kyberstalking. Spolu s partnerom projektu – poradenským centrom Progresfem – prispejeme k rozšíreniu kapacít a dostupnosti služieb, ako aj k

rozšíreniu poskytovaných služieb o nové.

 

Naším projektom reagujeme aj na skutočnosť, že rodovo podmienené násilie na ženách a dievčatách sa používaním technológií mení a páchatelia môžu prostredníctvom nich spôsobovať viacnásobné škody. Tomuto problému venujeme

zvýšenú pozornosť v poradenstve aj v prvej osvetovej kampani a vo vzdelávaní odbornej verejnosti.

Druhá osvetová kampaň bude zameraná na zvyšovanie povedomia verejnosti o rodovo podmienenom násilí páchanom na ženách a o násilí na ich deťoch.

Partnerom projektu je občianske združenie Progresfem, ktoré poskytuje pomoc a poradenstvo ženám so skúsenosťou násilia a ich deťom v Prešovskom samosprávnom kraji. Viac informácií a kontakt na občianske združenie Progresfem nájdete na www.progresfem.sk

 

tel.: 0919 235 820

e-mail: progresfem@progresfem.sk

HLAVNÉ AKTIVITY

 • Rozšírenie kapacít a poskytovanie poradenstva ženám zažívajúcim násilie v partnerských vzťahoch, rozširovanie špecializovaných služieb pre obete sexuálneho násilia a podporných služieb pre deti. Aktivita bude realizovaná spolu s partnerskou organizáciou Progresfem v Bratislavskom a Prešovskom samosprávnom kraji.

 • Terapeutické a podporné skupiny pre ženy so skúsenosťou s partnerským a sexuálnym násilím a traumou.

 • Osvetová kampaň zameraná na stalking, kyberstalking a technologickú bezpečnosť.

 • Osvetová kampaň zameraná na zvýšenie povedomia o rodovo podmienenom násilí.

 • Vzdelávanie zamerané na zvyšovanie povedomia o rodovo podmienenom násilí pre odbornú verejnosť (zo sociálnej práce, z psychológie a práva, prípadne z ďalších dotknutých odborov a aj pre študujúcich uvedených odborov).

VYKROČTE DO BEZPEČIA

0911 417 778

pondelok – piatok od 9:00 do 16:00

Ak zažívate násilie, stalking či kyberstalking zo strany manžela,

partnera, bývalého partnera či niekoho iného, zavolajte nám.

 

Naše služby sú bezplatné a prispôsobené vašim potrebám.

NAŠE SLUŽBY

Poskytujeme poradenstvo, podporu a pomoc ženám zažívajúcim násilie, ohrozeným násilím alebo s históriou násilia v partnerských vzťahoch, ženám zažívajúcim stalking a násilie po odlúčení od partnera, ako aj  ženám, ktoré sú v dôsledku prežitého násilia ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením. Obrátiť sa nás môžu všetky ženy, ktorých deti zažívajú násilie, sú ohrozené násilím alebo boli svedkami násilia.

OBRÁTIŤ SA NA NÁS MÔŽU AJ ĽUDIA Z OKOLIA ŽENY

Okrem samotnej ženy zažívajúcej násilie nás môžu kontaktovať aj príbuzní, známi alebo iné osoby z jej okolia. Obracať sa na nás môžu tiež ľudia z inštitúcií – ako školy, úrady, zdravotnícke zariadenia a pod. –, ktorí sa pri výkone profesie stretávajú s prípadmi násilia na ženách a deťoch.

NEMUSÍTE BYŤ NA TO SAMA

Keď sa na nás obrátite, môžete si byť istá, že náš prístup bude dôverný, individuálny, empatický, neposudzujúci a neodsudzujúci. Stojíme na strane žien a ich detí. Vaše skúsenosti s násilím nespochybňujeme a nebagatelizujeme. Všetky poskytované služby sú individualizované, súčasne sú však vzájomne previazané tak, aby ste si z nich mohli vybrať kombináciu zodpovedajúcu vašim momentálnym potrebám, cieľom a rozhodnutiam, ktoré ste pripravená urobiť.

O PROJEKTE

Vykročte do bezpečia: Motto aktivít poradenského centra ALEJ je zároveň názvom osvetových kampaní v rámci projektu „Spolu s nami – Rozšírenie poradenských a podporných služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti“.

Cieľovou skupinou projektu sú ženy a deti zažívajúce násilie – vrátane sexuálneho násilia a zneužívania, ženy zažívajúce partnerské násilie, postseparačné násilie, stalking a kyberstalking. Spolu s partnerom projektu – poradenským centrom Progresfem – prispejeme k rozšíreniu kapacít a dostupnosti služieb, ako aj k

rozšíreniu poskytovaných služieb o nové.

 

Naším projektom reagujeme aj na skutočnosť, že rodovo podmienené násilie na ženách a dievčatách sa používaním technológií mení a páchatelia môžu prostredníctvom nich spôsobovať viacnásobné škody. Tomuto problému venujeme

zvýšenú pozornosť v poradenstve aj v prvej osvetovej kampani a vo vzdelávaní odbornej verejnosti.

Druhá osvetová kampaň bude zameraná na zvyšovanie povedomia verejnosti o rodovo podmienenom násilí páchanom na ženách a o násilí na ich deťoch.

Partnerom projektu je občianske združenie Progresfem, ktoré poskytuje pomoc a poradenstvo ženám so skúsenosťou násilia a ich deťom v Prešovskom samosprávnom kraji. Viac informácií a kontakt na občianske združenie Progresfem nájdete na www.progresfem.sk

 

tel.: 0919 235 820

e-mail: progresfem@progresfem.sk

HLAVNÉ AKTIVITY

 • Rozšírenie kapacít a poskytovanie poradenstva ženám zažívajúcim násilie v partnerských vzťahoch, rozširovanie špecializovaných služieb pre obete sexuálneho násilia a podporných služieb pre deti. Aktivita bude realizovaná spolu s partnerskou organizáciou Progresfem v Bratislavskom a Prešovskom samosprávnom kraji.

 • Terapeutické a podporné skupiny pre ženy so skúsenosťou s partnerským a sexuálnym násilím a traumou.

 • Osvetová kampaň zameraná na stalking, kyberstalking a technologickú bezpečnosť.

 • Osvetová kampaň zameraná na zvýšenie povedomia o rodovo podmienenom násilí.

 • Vzdelávanie zamerané na zvyšovanie povedomia o rodovo podmienenom násilí pre odbornú verejnosť (zo sociálnej práce, z psychológie a práva, prípadne z ďalších dotknutých odborov a aj pre študujúcich uvedených odborov).

 • Instagram
 • Facebook
 • YouTube
bottom of page